Ett resursrum har öppnat i Widerströmska huset i Solna

På grund av att universitetsbibliotekets ordinarie lokaler i Solna renoveras har resursrummet på Campus Solna flyttats till Widerströmska huset. Resursrummet är specialutrustat för dig med någon form av funktionsvariation och kan bokas via bibliotekets webbplats.

Hitta till resursrummet

Resursrummet i Solna ligger på plan 2 i Widerströmska husetTomtebodavägen 18 A.

Så här hittar du inne i Widerströmska huset:

  • Sväng vänster när du har kommit in genom huvudentrén. Följ sedan skyltarna mot Hiss 1.
  • För att ta dig upp till plan 2 kan du antingen åka Hiss 1 eller fortsätta rakt fram förbi hissen och gå uppför trappan som ligger bredvid föreläsningssalen Charles.
  • Resursrummet ligger precis vid toppen av trappan.
Observera att resursrummet kallas Grupprum 3 på orienteringskartorna i husets huvudentré.

Boka resursrummet

Resursrummet i Solna är ett specialutrustat rum för dig med någon form av funktionsvariation. Du behöver ha ett intyg från KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation för att få boka rummet.

Du kan boka resursrummet på universitetsbibliotekets webbplats. Du kan också kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med att boka rummet.

Bra att känna till:

  • Du kan som mest boka rummet åtta timmar åt gången och max tre månader i förväg.
  • Resursrummet är öppet vardagar 7.30-17.00.
  • Du använder ditt KI-kort för att komma in i rummet.
  • Det finns även ett resursrum på universitetsbiblioteket i Flemingsberg.

Resursrummets utrustning

Inne i resursrummet finns bland annat två datorer med talsyntes och olika rättstavningsprogram. Det finns tillräckligt med sittplatser för att det ska gå att grupparbeta i rummet om det behövs.

Läs mer om resursrummet och vilka program som finns installerade på datorerna.

Kontakt

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om det nya resursrummet i Solna.