Automatisk förnyelse av lån

I det nya lånesystemet förnyas alla 7-dagarslån (kursböcker) och 21-dagarslån automatiskt två dagar innan återlämningsdatumet, om det inte finns någon reservation på boken. Det här är en generell rutin och det kommer inte något e-postmeddelande som informerar dig om att lånet har förnyats.

Däremot skickas en påminnelse via e-post om att boken skall återlämnas två dagar innan sista återlämningsdatum om boken är reserverad av en annan låntagare, alternativt om max antal låneveckor har passerats. Den maximala tiden som ett 7-dagarslån (kursbok) kan förnyas är 26 veckor. 21-dagarslån kan förnyas i max 52 veckor.

Vid varje månadsskifte skickas ett e-postmeddelande som redogör för alla pågående lån, reservationer och eventuellt andra meddelanden som gäller ditt lånekonto. När som helst kan du också kontrollera dina lån genom att logga in på Mina sidor i reSEARCH eller välja ingången ”Status” i bibliotekets låneautomater. Kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för att hålla reda på lånetider och återlämna dina böcker i tid, enligt gällande låneregler.