Ändrad rutin för reservation av böcker från 4/9

Från och med söndag 4 september kan du inte längre reservera böcker som finns inne på samma bibliotek som där du vill hämta dem. Istället hämtar du böckerna direkt från den vanliga hyllan.

Självklart kan du fortfarande ställa dig i kö på böcker som är utlånade och välja var du vill hämta dem. Och du kan fortfarande beställa böcker till Solna som bara finns i Huddinge och tvärtom.

Denna nygamla rutin återinförs efter att vi har gjort förbättringar för att göra det lättare att hitta var böckerna står i katalog och hylla. Många av de böcker som reserveras hämtas heller inte ut, vilket gör att de inte kan lånas av andra under den period de står på hämthyllan.