10 205 publiceringsmöjligheter från årsskiftet!

Från och med 1 januari 2020 sker flera förändringar i bibliotekets medieutbud. Här har vi samlat alla nyheter.

Vi har nya publicerings- och läsavtal med följande förlag:

 • American Chemical Society
 • Elsevier
 • Portland Press
 • Royal Society of Medicine
 • Sage
 • Wiley

Mer information om att publicera dig öppet tillgängligt i de olika avtalen hittar du på sidan Publicera öppet tillgängligt.

Andra nya resurser:

 • Cabell’s Black list: En sökbar lista som hjälper forskare att identifiera oseriösa tidskrifter.
 • Henry Stewart Talks: Presentationer och föreläsningar inom bland annat medicin, biokemi, farmakologi.
 • Sage Research Methods: Filmer med intervjuer, fallstudier, handledningar och dokumentärer som behandlar olika delar av forskningsprocessen och kvantitativa och kvalitativa metoder.

I och med det nya året är också följande resurser uppsagda:

 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
 • Wiley Current Protocols in Chemical Biology