This page in English
Face of AIDS Film Archive: Drygt 800 timmar film – en unik skatt om hiv epidemins globala utveckling.
Nu finns det återigen ett resursrum på Campus Solna. Rummet ligger på plan 2 i Widerströmska huset på Tomtebodavägen 18 A.
Läsåret 2019/2020 har biblioteket i Solna stängt på grund av renovering, men istället finns ett tillfälligt popup-bibliotek på plan 3 i Hus 75 (Retzius väg 13B).
Från och med 1 januari 2020 sker förändringar i bibliotekets medieutbud, bland annat finns nu flera nya avtal med publiceringsmöjligheter.
Med bibliotekets nya tjänst Library Access blir det lättare att hitta och få åtkomst till vetenskaplig litteratur när du sitter utanför campus.
Publicera öppet tillgängligt utan kostnad i 1 550 tidskrifter från Wiley – och lästillgång för ca 1 500 tidskrifter.
Efter en lång och svår förhandlingsprocess mellan förlaget Elsevier och det svenska Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket (där KI ingår) finns det nu ett nytt nationellt avtal med förlaget.
Den 21-27 oktober uppmärksammas open access, fri tillgänglighet för vetenskapliga resultat på internet, internationellt. Årets tema är Öppet för vem, Open to whom?
Just nu cirkulerar falska mejl som ska se ut att komma från KI. Avsändarna försöker stjäla lösenordet till ditt KI-konto.
Nytt avtal ger KI-forskare möjlighet att publicera sig open access utan avgift i drygt 570 rena open access-tidskrifter från Springer Nature.
Nytt avtal ger KI-forskare möjlighet att publicera sig open access utan avgift i drygt 300 tidskrifter från Oxford University Press.
I samband med den möjlighet till återkoppling på implementeringsguiden för Plan S har nedan punkter förmedlats till de svenska forskningsfinansiärerna FORTE och Formas.
Från den 1 januari byter bibliotekets IKT-pedagoger organisatorisk tillhörighet till den nystartade pedagogiska enheten Undervisning och Lärande (UoL).
Under 2018 sades det nationella avtalet med förlaget Elsevier upp. Biblioteket följer de nationella rekommendationerna och säger upp ytterligare ett antal Elseviertidskrifter i väntan på ett nytt avtal.
I januari 2019 sker vissa förändringar i bibliotekets medieutbud. Då får du tillgång till fler e-böcker inom evidensbaserad medicin, men några databaser och uppslagsverk sägs upp.
Nu bryter KIB köttnormen! Vid alla KIB-aktiviteter kommer hädanefter vegetarisk mat vara förvalt alternativ. Genom att ta detta beslut hoppas vi på KIB att vi ska kunna inspirera till att äta mer vegetariskt, även utanför arbetsplatsen.

Pages