This page in English
Nu kan du som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 2 300 hybridtidskrifter från Taylor & Francis.
Nu kan du som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i 40 hybridtidskrifter från Royal Society of Chemistry.
Detta innebär att nyutgivna artiklar från Oncotarget inte kommer att indexeras med MeSH-termer i framtiden.
Den 9 februari lanserades ett nytt utskriftssystem - KI Print - för alla skrivare i studentmiljön. Alla användare behöver koppla sitt Payex-konto till KI Print för att kunna använda de nya skrivarna.
Den 29 januari börjar vi med meröppet på biblioteket i Flemingsberg! Meröppet betyder att du som är student vid KI kan använda biblioteket även på kvällar och helger.
Tidskriften Oncotarget inkluderas inte längre i Medline, samtidigt som tidskriften under 2016 var på tredje plats över tidskrifter som KI-forskare publicerar sig i. Har Oncotarget problem att uppfylla NLM:s kvalitetskrav?
Karolinska Institutet har nu tillgång till Visible Bodys anatomiska 3D-appar som du kan använda via dator, mobil eller surfplatta.
När det upphandlade avtalet löper ut sista juni 2017 kommer det inte att förlängas eftersom budgeten inte täcker detta. Användare som är intresserade av att fortsätta använda tjänsten privat kan skapa egen prenumeration.
Personal och studenter vid KI har nu möjlighet att skapa sitt eget mediebibliotek i den nya tjänsten KI Play. Där kan du ladda upp bilder, ljud- och videoinspelningar.
Du som forskare vid Karolinska Institutet kan publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 1 650 hybridtidskrifter från Springer.
Från och med 4 september kan du inte längre reservera böcker som finns inne på samma bibliotek som där du vill hämta dem. Du hämtar dem själv i hyllan. Du kan fortfarande reservera böcker som är utlånade och välja var du vill hämta dem.
Kostnadsökningarna för vetenskapligt publicerat material i form av årliga prisökningar och en kraftigt försvagad krona är en realitet som KIB måste hantera. Därför måste vi dra ned på vissa e-resurser i bibliotekets utbud.
Från och med måndagen den 9:e november kommer du att behöva använda både lånekort och en PIN-kod för att kunna låna i bibliotekets låneautomater. Mer information hittar du i din epost.
Nu kan lärare låna datorer för tentamen åt studenter med läs- och skrivsvårigheter.
I och med bytet av lånesystem så har en ny rutin för automatiskt omlån av böcker som inte är reserverade införts. Det innebär att om ingen står i kö på de böcker du har hemma så förnyas de automatiskt med en ny låneperiod. Detta gäller inte daglån.
En av nyheterna i år i VR:s stora ansökningsomgång är att ORCID är obligatoriskt. Du som är forskare på KI kan enkelt skapa ett ORCID via KI:s bibliometridatabas!

Pages