This page in English
Kurskatalogen för doktorander är öppen.
Den 21-27 oktober uppmärksammas open access, fri tillgänglighet för vetenskapliga resultat på internet, internationellt. Årets tema är Öppet för vem, Open to whom?
Just nu cirkulerar falska mejl som ska se ut att komma från KI. Avsändarna försöker stjäla lösenordet till ditt KI-konto.
Nytt avtal ger KI-forskare möjlighet att publicera sig open access utan avgift i drygt 570 rena open access-tidskrifter från Springer Nature.
Hösten 2019 stänger biblioteket i Solna på grund av renovering, men istället öppnar ett tillfälligt popup-bibliotek på plan 3 i Hus 75 (Retzius väg 13B).
Nytt avtal ger KI-forskare möjlighet att publicera sig open access utan avgift i drygt 300 tidskrifter från Oxford University Press.
I samband med den möjlighet till återkoppling på implementeringsguiden för Plan S har nedan punkter förmedlats till de svenska forskningsfinansiärerna FORTE och Formas.
Från den 1 januari byter bibliotekets IKT-pedagoger organisatorisk tillhörighet till den nystartade pedagogiska enheten Undervisning och Lärande (UoL).
Nu finns ett nytt betalsystem för utskrifter (DIBS) på plats. Användare med pengar kvar hos Payex måste begära återbetalning snarast.
Under 2018 sades det nationella avtalet med förlaget Elsevier upp. Biblioteket följer de nationella rekommendationerna och säger upp ytterligare ett antal Elseviertidskrifter i väntan på ett nytt avtal.
I januari 2019 sker vissa förändringar i bibliotekets medieutbud. Då får du tillgång till fler e-böcker inom evidensbaserad medicin, men några databaser och uppslagsverk sägs upp.
Nu bryter KIB köttnormen! Vid alla KIB-aktiviteter kommer hädanefter vegetarisk mat vara förvalt alternativ. Genom att ta detta beslut hoppas vi på KIB att vi ska kunna inspirera till att äta mer vegetariskt, även utanför arbetsplatsen.
För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter så har vi förtydligat vår policy för dig som använder bibliotekets tjänster, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
För att hejda den snabba totala kostnadsökningen och för att stödja open access-publicering, sägs nu det nationella tidskriftsavtalet med Elsevier upp, eftersom förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.
Att publicera en artikel open access innebär oftast en publiceringsavgift (APC). Universitetsbiblioteket har slutit avtal med tre förlag, där biblioteket står för denna kostnad. Du som KI-forskare kan därmed publicera artiklar open access utan avgift.
Nu kan du som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 2 300 hybridtidskrifter från Taylor & Francis.

Pages