This page in English
För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter så har vi förtydligat vår policy för dig som använder bibliotekets tjänster, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Nu står sommaren för dörren på biblioteket. Då ändras både lånetiderna på böcker och öppettiderna till biblioteket. Från och med 25:e maj gäller sommarlån på kursböcker och 21-dagarslån. Från och med 4 juni ändras öppettiderna. Trevlig sommar!
För att hejda den snabba totala kostnadsökningen och för att stödja open access-publicering, sägs nu det nationella tidskriftsavtalet med Elsevier upp, eftersom förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.
Att publicera en artikel open access innebär oftast en publiceringsavgift (APC). Universitetsbiblioteket har slutit avtal med tre förlag, där biblioteket står för denna kostnad. Du som KI-forskare kan därmed publicera artiklar open access utan avgift.
Nu kan du som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 2 300 hybridtidskrifter från Taylor & Francis.
Nu kan du som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i 40 hybridtidskrifter från Royal Society of Chemistry.
Detta innebär att nyutgivna artiklar från Oncotarget inte kommer att indexeras med MeSH-termer i framtiden.
Den 9 februari lanserades ett nytt utskriftssystem - KI Print - för alla skrivare i studentmiljön. Alla användare behöver koppla sitt Payex-konto till KI Print för att kunna använda de nya skrivarna.
Den 29 januari börjar vi med meröppet på biblioteket i Flemingsberg! Meröppet betyder att du som är student vid KI kan använda biblioteket även på kvällar och helger.
Tidskriften Oncotarget inkluderas inte längre i Medline, samtidigt som tidskriften under 2016 var på tredje plats över tidskrifter som KI-forskare publicerar sig i. Har Oncotarget problem att uppfylla NLM:s kvalitetskrav?
Karolinska Institutet har nu tillgång till Visible Bodys anatomiska 3D-appar som du kan använda via dator, mobil eller surfplatta.
När det upphandlade avtalet löper ut sista juni 2017 kommer det inte att förlängas eftersom budgeten inte täcker detta. Användare som är intresserade av att fortsätta använda tjänsten privat kan skapa egen prenumeration.
Personal och studenter vid KI har nu möjlighet att skapa sitt eget mediebibliotek i den nya tjänsten KI Play. Där kan du ladda upp bilder, ljud- och videoinspelningar.
Du som forskare vid Karolinska Institutet kan publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 1 650 hybridtidskrifter från Springer.
Från och med 4 september kan du inte längre reservera böcker som finns inne på samma bibliotek som där du vill hämta dem. Du hämtar dem själv i hyllan. Du kan fortfarande reservera böcker som är utlånade och välja var du vill hämta dem.
Kostnadsökningarna för vetenskapligt publicerat material i form av årliga prisökningar och en kraftigt försvagad krona är en realitet som KIB måste hantera. Därför måste vi dra ned på vissa e-resurser i bibliotekets utbud.

Pages