Workshop: Zotero

Zotero is a free reference management software that helps you save time when citing and managing references.

Zotero is a software that you download to your computer and connect with a web browser and word processor. In this workshop you will get an introduction to the program, and help with installing it and getting started. We will show you how to download references into Zotero, and how to add citations and create bibliographies in your document.

Please note:

  • You need to bring your own computer with you to the workshop.
  • Zotero is compatible with web browsers Chrome, Firefox and Safari, and word processors Microsoft Word, LibreOffice and Google Docs.
  • If there are English-speaking participants, the workshop is held in English.
  • You need to register for the workshop in advance, using your student or staff e-mail address. Please cancel your registration if you cannot attend the session (by clicking the link in the confirmation e-mail you received when you registered).
  • This workshop is free of charge and open to students and employees at Karolinska Institutet.

Questions? Contact Emma-Lotta Säätelä, emma-lotta.saatela@ki.se.


Zotero är ett gratis referenshanteringsverktyg som hjälper dig att spara tid när du ska skriva och hantera referenser. 

Zotero är ett referenshanteringsprogram som du laddar ner till din dator och kopplar ihop med webbläsare och ordbehandlingsprogram. I den här workshopen får du en introduktion till programmet, samt hjälp med att installera det och komma igång. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Observera:

  • Du behöver ta med dig din egen dator.
  • Zotero fungerar tillsammans med webbläsarna Chrome, Firefox och Safari, samt ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word, LibreOffice och Google Docs.
  • Om workshoppen har engelsktalande deltagare håller vi den på engelska.
  • Du behöver anmäla dig till workshoppen i förväg, genom att ange din student- eller personal-e-postadress. Var snäll och avanmäl dig om du får förhinder (klicka på länken i e-postbekräftelsen som du fick när du anmälde dig).
  • Workshoppen är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Karolinska Institutet.

Frågor? Kontakta Emma-Lotta Säätelä, emma-lotta.saatela@ki.se.

17 april
2019
10:00 - 11:00
Hypofysen 1, University Library
Flemingsberg
onsdag, 17 april, 2019 - 10:00