Workshop: KI Play - KI:s mediabank

Personal och studenter på KI har tillgång till ett eget mediebibliotek i tjänsten KI Play där du kan ladda upp inspelningar och bilder. Genom insticksprogrammet Capturespace kan du även spela in direkt via KI Play och göra enklare redigeringar.

Inspelat material distribueras via länk som skapas i KI Play. Du kan också välja att bädda in en film i Ping Pong. Du kan ställa in rättigheter för visning av film på flera sätt, du kan skapa spellistor och även en kanal för visning av dina filmer. Du kan också skapa en gemensam filmkanal med dina kollegor där ni publicerar era filmer.

Kursen vänder sig i första hand till lärare och kursadministratörer på KI. 

Anmälan senast 18 februari.

20 februari
2018
9:30 - 11:00
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Flemingsberg
tisdag, 20 februari, 2018 - 09:30