Informationsdag för dig med funktionsvariation

Välkommen till en informationsdag för dig med funktionsvariation! Vill du veta mer om olika stödformer och hur det funkar? Kom och träffa oss som arbetar med att stödja KI:s studenter onsdagen den 21 augusti!

Du får då information från:

  • samordnaren för pedagogiskt stöd
  • bibliotekets service rörande talböcker och resursrummen
  • språkverkstaden som arbetar med studieteknik och akademiskt skrivande
  • studenthälsan som har kurser i till exempel ”våga tala” och stresshantering

Informationsdagen är kostnadsfri, men för att beräkna för lunch önskar vi att du anmäler att du kommer via funkis@ki.se (senast 20 augusti). Du möter oss vid entrén till Berzelius väg 3.

I slutet av dagen kan du få hjälp med bland annat ansökan om stödåtgärder, hur du bokar tid i biblioteket, hur det funkar i resursrummen och hur du når samordnaren.

Välkommen!

21 augusti
2019
10:00 - 15:00
Universitetsbiblioteket, Solna
Solna
onsdag, 21 augusti, 2019 - 10:00