This page in English
Genom biblioteket har du som student eller anställd tillgång till en rad olika databaser med fokus på evidensbaserad medicin. Begreppet EBM (Evidence Based Medicine) eller EBN (Evidence Based Nursing) blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.
Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.
Cellslöjd är ett moment som ingår i läkarlinjen termin ett. Då ska kreativitet kombineras med informationssökning.
I år firar vi Kvinnodagen 8 mars med att tipsa om MOOC:ar som på något sätt anknyter till kvinnor och genusforskning. KI ger just nu kursen Gender, Health & Rights.
Under de senaste åren har KI satsat på att utveckla och förbättra både de formella och de informella lärandemiljöerna.
Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering.
Har du funderat över i vilken ordning författarnamnen står i en vetenskaplig artikel? I förstone kan det tyckas vara en icke-fråga. Huvudsaken är ju att alla författare som bidragit till artikeln står med. Eller?
Att skriva akademiskt är lite som att köra motorcykel med en passagerare. Du måste hela tiden tänka på en annan person och ge tydliga signaler för att hen ska kunna hänga med. Här får du tips på hur du kan göra din text tydlig för läsaren.
Nu finns flashcardprogrammet Anki installerat på biblioteket datorer. Anki kan hjälpa dig repetera och memorera medicinsk terminologi inför en tenta till exempel.
Det här hör vi på biblioteket allt oftare. Men det är inte alltid klart vad man menar med en systematisk litteraturöversikt. Här får du svar på vad en systematisk litteraturöversikt är och vad som skiljer den från en "vanlig" litteraturöversikt.
Det kan vara knepigt att hantera källor, att infoga dem i sin egen text på ett lämpligt sätt, och att formatera referenserna på ett korrekt och konsekvent sätt. KI:s referensguider kan hjälpa dig.
Nu drar vårens lunchföreläsningar igång. I år samarbetar KIB med KI:s friskvård på temat kost, träning och hälsa. Läs mer om vad som är på gång på biblioteket under våren.
Vi listar några av 2015-års nya MeSH-termer! MeSH är den kontrollerade vokabulär National Library of Medicine i USA använder för att indexera innehållet i Pubmed. Vi på KIB översätter den till svenska.
Det var en gång en student som gick runt och släpade på tunga böcker, anteckningsblock, pennor av olika färg, tjocka uppslagsverk, kursböcker och pärmar.
Har du liksom jag någonsin haft problem med att hitta rätt bland hyllorna? Själv kan jag erkänna att jag är jättedålig på alfabetisk ordning.
Vad är Git och poängen med versionshantering? Jobbar du ensam är det ett smidigt sätt att hålla koll på och ångra ändringar du gjort, men framförallt är det ett utmärkt sätt att jobba tillsammans och dela filer.

Pages