Vikten av källkritik under covid-19-pandemin


Photo by João Silas on Unsplash

Med coronaviruset sprids även felaktig information, som ofta baseras på missförstånd och rykten. Därför är det nu, som alltid, viktigt att ta del av information från trovärdiga källor, och att vara källkritisk. Här listar vi några pålitliga källor som du kan vända dig till för information om coronaviruset (covid-19). Vi ger också tips på några frågor som alltid är bra att ställa sig då man bedömer information.

Det finns några pålitliga avsändare som vi kan tipsa om och främst bland dessa är Folkhälsomyndigheten – här publiceras all nödvändig information för svenska förhållanden.

En sida för samlad krisinformation från svenska myndigheter som bland annat skriver om coronaviruset.

För KI:s studenter och medarbetare finns ständigt uppdaterad information. Besök även KI:s Covid-19-portal där all forskning och nyheter om sjukdomen samlas.

Är du intresserad av det internationella perspektivet så rekommenderar vi WHO:s informationssidor om viruset.

Johns Hopkins CSSE har dessutom publicerat en interaktiv dashboard som i realtid visualiserar utbrottet. Den baseras på insamlad data från flera olika källor, däribland WHO, ECDC och CDC. All information kontrolleras och verifieras innan den förs in i systemet.

Slutligen vill vi tipsa om 1177 Vårdguiden där du får reda på hur Folkhälsomyndighetens information praktiskt ska tillämpas.

Ställ frågor till det du läser

Just nu sprids mycket desinformation och falska rykten om coronaviruset på nätet och i sociala medier. Var därför kritisk när du söker och tar del av information som du hittar, och tänk på att gå till flera olika källor. När du söker information om coronaviruset kan dessa frågor hjälpa dig att bedöma om informationen du hittar är pålitlig:

  • Vem står bakom informationen? Är det en privatperson, myndighet, organisation, eller företag? Vad vet du om personen, myndigheten eller organisationen? Är det någon som har kunskaper om ämnet? Är det någon du litar på?
  • Vilket syfte har informationen? Är syftet att informera, övertyga, påverka en opinion, underhålla, marknadsföra något?
  • Innehåller informationen några värderingar? Vem har i så fall intresse av att dessa värderingar förs fram? Finns det information från andra källor som påstår något annat? Hur trovärdiga är de källorna?
  • När publicerades eller uppdaterades informationen? Är informationen fortfarande aktuell eller har det kommit senare information som visar något annat?
  • Har informationen granskats innan den publicerades?
  • Finns det källor och referenser? Är dessa källor aktuella och relevanta?

Sökkritik och självkritik när du söker information

Ytterligare två aspekter av att förhålla sig kritisk till det du läser är sökkritik och självkritik.

Tänk på att vara källkritisk redan från början när du söker information. Valet av sökord styr vad du hittar. Om du vill hitta artiklar om sambandet mellan intag av astmamedicin och ökad risk att smittas av Corona och tar med ordet ”ökar” i någon form, är det troligt att du hittar källor som kommer fram just till att astmamedicin ökar risken. Formulerar du istället en sökfråga med ordet ”minskar” hittar du istället källor där risken påstås minska.

Det här är grundläggande sökteknik och gäller både i databaser och på nätet. Tänk också på att sorteringen av sökresultatet i sökmotorer och vad som hamnar överst i dina sociala medier styrs av olika algoritmer, och att detta påverkar vilken information du nås av.

Källkritik ska inte bara riktas mot källan utan också mot oss själva och vår egen förförståelse och förutfattade meningar. Vi förhåller oss sällan helt neutralt till den information vi hittar, utan har en benägenhet att lättare tro på sådant som passar in i vår världsbild och bekräftar det vi redan vet eller tror oss veta.

Mer information om källkritik kan du hitta på sidan Värdera information.

Läs gärna rektor Ole Petter Ottersens blogginlägg Coronaviruset: Virala infektioner och virala falska nyheter har många likheter

Ebba Warén (tjl.)

Mig hittar ni antingen i undervisningslokaler eller ute i biblioteket. Jag supportar också i Endnote och Zotero. Vi hörs och ses!

Sabina Gillsund

Bibliotekarie på KIB som främst arbetar med undervisning och handledning för studenter. Jag indexerar också artiklar till databasen SveMed+.

Maria Wikstrand