Vetenskaplig visualisering – KI:s kreativa forskning

På biblioteket har vi länge varit nyfikna på vad som produceras i våra laboratorier och institutioner och vi ville försöka få en bild av den bredd och det djup som vi misstänker att KI:s bildskatt utgör. Därför gick vi ut med en uppmaning till forskare på KI att dela med sig av sina visualiseringar som utforskar och förklarar forskningsframsteg. 

Vi blev positivt överraskade av det fantastiska gensvar vi fick från forskarna; intresset, entusiasmen och viljan att bidra har varit stort, och det gäller över hela KI. Allt från vackra akvareller till spännande 3D-animationer och undersökande magnetkamerabilder har skickats in.

Här presenteras en sammanställning av materialet i form av ett bildspel; se på och njut av den visuella sidan av KI:s forskning! Du kan också se visualiseringarna en munfull i taget på bibliotekets Instagram, där vi publicerar ett alster om dagen. Upptäck de olika verktyg och tekniker som används i framställningen av bilderna och ta del av vad visualiseringar egentligen betyder för några av forskarna. 

Forskningsvisualisering innebär att de kulturellt och intellektuellt sett bärande sfärerna konst och vetenskap överlappar varandra. Att med konstens verktyg förmedla det som vetenskapen avslöjar är en aktivitet med anor som just nu genomgår en teknisk renässans. Fältet gör hela tiden nya framsteg och detta sker naturligtvis även på KI.

Låt dig gärna inspireras av dessa fantastiskt kreativa framställningar av forskning!

Erik Svallingson

Bibliotekarie med en bakgrund i både omvårdnad och grafisk design, och ett stort intresse i vetenskaplig visualisering.