Varför ska du omformulera när du refererar?

När du använder material från andra källor ska du ju alltid sätta en tydlig referens, men du ska också omformulera informationen, använda dina egna ord. Varför är det så – varför inte bara skriva av, ord för ord? Att skriva av skulle gå snabbare, och du skulle inte riskera att tolka fel. Det finns dock flera viktiga anledningar till att du ska omformulera – och när du är medveten om dessa känns det lättare att bearbeta texten.

För det första hjälper bearbetningen av texten dig att uppnå förståelse. När du ska klä informationen i dina egna ord måste du verkligen fundera på vad du vill framföra och hur olika saker hänger ihop – och då lär du dig mer. När det känns krångligt och tidskrävande att omformulera kan det vara bra att tänka på att examinationsgrundande uppgifter inte bara har till syfte att visa att du kan något – de utgör faktiskt också lärtillfällen. 

För det andra signalerar en omformulering att du har bearbetat informationen och förstått den. Att uttrycka informationen i dina egna ord kräver som sagt mer förståelse än att bara skriva av, och hjälper på så sätt din läsare att avgöra att du har förstått (och inte bara kopierat). Det är såklart extra viktigt när din läsare är din lärare, som ju måste försäkra sig om att du har förstått.

För det tredje bidrar bearbetningen till att säkerställa att din text blir relevant för din skrivuppgift. Alla texter skrivs i ett särskilt syfte och i en särskild kontext, och om du försöker besvara till exempel en tentafråga genom att bara skriva av ett avsnitt från en bok är risken stor att du inte riktigt håller dig till ämnet och besvarar frågan. Istället skriver du som om du försöker berätta allt om ett ämne – kort sagt, som om din text var en lärobok.

Sist men inte minst är det ju faktiskt plagiat att bara skriva av en källa – även om du anger referens. Det finns dock ett undantag: om du citerar. Då använder du texten precis som den är, helt ordagrant – men måste då sätta citattecken för att markera detta (plus källan som vanligt). Citerar gör du när inte bara informationen är viktig utan också själva formuleringen, t.ex. när du använder en definition eller återger ett mycket centralt uttalande. Inom medicin och omvårdnad är citat inte särskilt vanliga (men om du genomför en intervjustudie både kan och bör du använda citat mer generöst).

I de allra flesta fall ska du alltså omformulera informationen när du använder dig av källor (och alltid om du inte sätter citat). Detta trots att formuleringen kanske inte blir riktigt lika elegant som i originaltexten. Det är faktiskt helt okej; författaren har filat på texten länge, kanske ett par år, och den tiden har inte du som student att lägga på din text. Så dra dig inte för att omformulera och uttrycka informationen i dina egna ord – på det sättet lär du dig mer och får mer uppskattning för ditt arbete, precis som du förtjänar när du arbetat så hårt!

Vill du veta mer om att använda källor i din text på ett tydligt och effektivt sätt? Boka tid för att diskutera din text med oss i språkverkstaden. Vi erbjuder handledning både för dig som skriver på svenska och för dig som skriver på engelska. Läs mer om språkverkstaden eller boka en tid.

I ett kommande blogginlägg får du veta mer om hur du kan tänka när du ska omformulera källor.

Anna M Borgström

Filosofie licentiat i engelska som handleder i vetenskapligt skrivande på engelska. Ni träffar mig oftast i språkverkstaden i Solna, men ibland också i Flemingsberg.