Varför förkortas vissa tidskriftstitlar och andra inte?

Inom många vetenskapsområden är det brukligt att förkorta tidskrifternas titlar, till exempel Journal of advanced nursing som förkortas J Adv Nurs i Pubmed. I andra databaser, som exempelvis Web of Science och Cinahl, skrivs däremot hela tidskriftstiteln ut.

Detta ställer till problem när du importerar referenserna till ett referenshanteringsprogram. Importerar du dem från Pubmed till Endnote Online får du in refererenser med förkortade titlar, men när du importerar från Web of Science blir de fullt utskrivna. Och hur de ska skrivas beror på vilket referenshanteringssystem du använder. I Vancouver är det förkortade titlar som gäller, i APA de fullt utskrivna.

I Mendeley, där man ofta extraherar bibliografisk information från en PDF, får man i de flesta fall endast den fullt utskrivna tidskriftstiteln.

Så länge du använder Pubmed och skriver enligt Vancouver eller söker i Cinahl (där tidskriftstitlarna är fullt utskrivna) och utgår från APA är det alltså inga problem.

Om du behöver ändra en tidskriftstitel i Endnote Online eller Mendeley är det rätt enkelt fixat: klicka på fältet där tidskriftstiteln finns och korrigera. Däremot är det svårt att veta exakt hur tidskriftstiteln ska förkortas.

Det finns olika standarder för detta. Det enklaste är att utgå från NLM Standard Abbreviation, som används i Pubmed, och att söka upp tidskriften där.

Så här hittar du dit:

  1. Gå till Pubmed:s startsida
  2. Klicka på “Journals in NCBI Databases” under “More Resources”
  3. Sök upp tidskriften

Om vi tittar på The New England journal of medicine ser vi att NLM:s standardförkortning är N Engl J Med. Använd den om du utgår från Vancouver. Vi hittar även ISO:s variant med punkter: N. Engl. J. Med.

Om du inte hittar tidskriften i Pubmed, exempelvis om tidskriften täcker ett annat ämnesområde än medicin, kan du använda dig av Ulrichsweb. Det är en omfattande förteckning över ca 30 000 seriella publikationer av olika slag.

Den internationella standardförkortningen för tidskrifters nyckeltitlar fastställs av ISSN-centralerna för varje land. De erbjuder en fritt tillgänglig sökbar databas, LTWA, där man kan förkorta ordstammar online.

Därutöver finns en mänga olika förkortningsvarianter av samma tidskriftsnamn. Var konsekvent och hitta inte på egna förkortningar.

Detta inlägg publicerades ursprungligen på bibliotekets gamla blogg C/O KIB i januari 2013.

Carl Gornitzki

Bibliotekarie med fokus på systematiska översikter.