Vad hittar jag i SveMed+?

Ibland kommer studenter till biblioteket och undrar om det finns information att hämta inom det biomedicinska området på svenska. De tycker ofta det är lite enklare att börja med det egna språket innan de går över till engelska, eller så är de ute efter att undersöka de svenska eller skandinaviska förhållandena inom det ämnesområde de är intresserade av.

Då kan vi rekommendera den skandinaviska databasen SveMed+. Det är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Cirka 100 skandinaviska tidskrifter indexeras, se tidskriftslistan för vilka tidskrifter som är inkluderade. Idag finns det 115 000 referenser i databasen som växer med cirka 4000 referenser varje år.

I stort sett alla tidskrifter inom omvårdnad som ges ut i Skandinavien indexeras i SveMed+. Genom att söka i databasen får du en god inblick i vad som diskuteras och forskas på inom detta område i Sverige och de andra skandinaviska länderna. Du kan också hitta information om teman som annars kan vara svåra att hitta artiklar om, till exempel sorg.

SveMed+ är uppbyggd enligt samma principer som Pubmed/Medline och artiklarna indexeras med MeSH-termer. Du kan söka med svenska eller engelska MeSH-termer och fritexttermer. Samma urvalskriterier som för Pubmed/Medline gäller för SveMed+. Både peer-reviewed och lite mer populärvetenskapliga artiklar indexeras i databasen. Det finns Läs online-länkar till många av referenserna.

Ett tiotal av de tidskrifter som indexeras i SveMed+ indexeras också för Pubmed och Cinahl. Du hittar alltså samma artiklar i alla 3 databaserna, dessa artiklar är ofta tillgängliga i SveMed+ först.

På startsidan hittar du ett taggmoln med de vanligast förekommande MeSH-termerna. Klicka på en av termerna och du kommer till en resultatlista precis som om du gjort en sökning i databasen på just den MeSH-termen. I högerspalten kan du sedan göra olika begränsningar till exempel på språk, dokumenttyp, ålder eller kombinera med andra MeSH-termer med mera.

Eftersom det indexerade materialet är från hela Skandinavien är inte alla artiklar på svenska. En hel del är på danska eller norska, några av dessa artiklar har abstrakt på engelska. Även artiklar på engelska förekommer.

Sara Janzen

Bibliotekarie med fokus på kundtjänst och webb. När jag inte svarar på frågor i Infopunkten, telefon, mejl och chatt så jobbar jag mestadels med innehållet här på webben.