Testa dina kunskaper och kolla dina referenser

Ska du söka information till ditt examensarbete eller något annat skriftligt arbete? Känner du dig osäker på om du har tillräckliga kunskaper? Eller är det referenshanteringen du känner dig osäker på? Det finns gott om material på KIB:s webb, men det kan vara svårt att veta var man ska börja och vad som är relevant. Därför har vi tagit fram ett quiz för informationssökning och en checklista för att kolla dina referenser.

Quizet är självrättande och anonymt, och om du svarar fel får du ta del av det rätta svaret tillsammans med en förklaring. Det går bra att göra om quizet hur många gånger man vill. Tänk på att det viktigaste inte är att svara rätt på alla frågor, utan att ta tillfället att lära sig av eventuella felaktiga svar. Om något är oklart kan du läsa mer på våra webbsidor eller kontakta oss.

Testa dig själv - hur mycket kan du om att söka i databaser?

Öppna quiz i nytt fönster

Målgruppen för quizet är framför allt studenter som ska skriva examensarbete. Kunskapsnivån är anpassad efter att du kommit en bit in i utbildningen och skaffat dig kunskaper i informationssökning, till exempel genom KIB:s undervisning. Kunskaperna är förstås även relevanta för informationssökning i andra sammanhang, men om du precis har börjat på din utbildning kanske många frågor känns svåra.

Quizet är till för studenter vid alla KI:s program och därför inte anpassat för särskilda ämnen eller studentgrupper. Det täcker in principer och generella databaser som är relevanta för de allra flesta program.

Vi vill gärna ha feedback på hur du tycker att quizet fungerar, hur nivån är, och om du tycker att är någon aspekt saknas. Du kan förstås också kontakta oss för hjälp och stöd i din informationssökning, oavsett vad ditt resultat säger. Vi finns i biblioteket

Checklistan för referenser är till för att du ska kunna kolla hur du hanterat referenser i din text, till exempel inför inlämning av ett skriftligt arbete. Den är ett komplement till referensguiderna, så du behöver också konsultera dem för detaljer kring hur referenserna ska utformas. Kan du svara ja på alla frågor i checklistan? I så fall har du hanterat referenserna korrekt och är redo att lämna in ditt arbete (i alla fall vad gäller den aspekten). Om du är osäker så är du välkommen till oss för att diskutera och få råd.

Magdalena Svanberg (tjl)

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.