Sökkritik och självkritik på Källkritikens dag


Bild från evengemanget på ABF-huset på Källkritikens dag 13 mars

Sökkritik och självkritik är viktiga aspekter av källkritiken. Hur du söker och hur sökmotorn fungerar påverkar i hög grad och vi bör förhålla oss kritiskt. Även vi själva och vår förförståelse bör omfattas av det kritiska förhållningssättet.

Nu så här på källkritikens dag vill vi på KIB lyfta fram sökkritiken. Källkritiken är inte något du bara kan applicera på sökresultatet, utan källkritiken bör tvärtom finnas med dig under hela informationssökningsprocessen, alltså redan när du formulerar din sökfråga, väljer sökord samt väljer var du vill söka. Det spelar roll vilka sökord du väljer, som man ropar får man svar kan man säga. Om du formulerar en sökfråga för att hitta artiklar om sambandet mellan alkohol och risken för hjärtkärlsjukdomar och tar med ordet "minskar" i någon form är det troligt att du hittar källor som kommer fram till just att alkohol minskar risken. Formulerar du istället en sökfråga med ordet "ökar" hittar du istället källor där risken påstås öka. 

Det här är grundläggande sökteknik och gäller både i databaser och på nätet. Vid sökningar på nätet kan det också vara bra att fundera lite på hur sökmotorerna fungerar. Hur sker sökningen och hur rankas sökresultaten? De algoritmer som styr sorteringen i sökmotorer och på sociala medier är affärshemligheter, så det kan vi inte veta, men klart är att sökverktygen inte är neutrala verktyg utan i hög grad påverkar vilken information vi nås av. De är i regel också personaliserade, så att jag får andra sökträffar med samma sökfråga än vad någon annan skulle få. Faktum är att också Pubmed använder sig av algoritmer för sökning och sortering, i alla fall om du använder sorteringen "Best match". Dessa algoritmer är dock inte hemliga, men ganska svårbegripliga. 

Om man vill lära sig mer om detta kan man ta del av modulen Sökkritik och algoritmers betydelse på Skolverkets sajt Lärportalen eller läsa Sökritik och algoritmers synlighet av Jutta Heider och Olof Sundin. 

Var kommer självkritiken in? Jo, källkritiken ska inte bara riktas mot källan utan också mot oss själva och vår egen förförståelse och förutfattade meningar. Vi förhåller oss sällan helt neutralt till den information vi hittar, utan har en benägenhet att lättare tro på sådant som passar in i vår världsbild och bekräftar det vi redan vet eller tro oss veta, så kallad bekräftelsebias. Vissa av oss kommer beroende på vår livsstil att vara mer benägna att tro på rubriken Öl, choklad och vin kan förlänga ditt liv medan andra bedömer rubriken Även lite alkohol skadligt för hälsan som mer trovärdig.

Magdalena Svanberg (tjl)

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.