Sökaruppdrag – så funkar det

En grundläggande del av universitetsbibliotekets uppdrag är ge Karolinska Institutets studenter och forskare vägledning och praktiska verktyg för att söka medicinsk litteratur. Det handlar om att på ett pedagogiskt sätt, till exempel i form av handledning i informationssökning eller schemalagd undervisning, ge hjälp till självhjälp.

Men en annan viktig uppgift för universitetsbiblioteket är att erbjuda sökexpertis på uppdragsbasis: att i samråd med uppdragsgivare genomföra litteratursökningar – från att hitta sökord och söka i ett flertal databaser till att leverera ett komplett resultat inklusive fullständig dokumentation.

Vi som utför uppdragen kallas Sökargruppen och utför mer än 30 uppdrag per år, framför allt till KI:s forskare. Vi glädjs åt att våra tjänster efterfrågas alltmer. En trend är också att uppdragen är blir mer omfattande och komplexa eftersom det ofta rör sig om systematiska litteratursökningar.

Tidigare tog vi även betalt för sökuppdrag, men från och med januari 2015 är det kostnadsfritt för anställda på KI. I och med detta beslut vill vi nå ut än mer med vår sökexpertis, vilket vi i slutändan hoppas och tror förbättrar kvaliteten på de systematiska översikter som publiceras på KI.

Eftersom vi jobbar alltmer integrerat i arbetet med systematiska översikter, och eftersom litteratursökningen är en central del av dessa publikationer, ser vi gärna att vårt arbete omnämns i den färdiga artikeln. Bara under 2015 har sju artiklar publicerats där vi bidragit med sökexpertis i olika grad och där vårt bidrag omnämns.

Att sammanställa litteraturöversikter och få dem publicerade tar också mycket tid i anspråk, varför sökningarna ofta är gjorda minst ett år före publicering (dock brukar vi uppdatera sökningarna strax innan manuskriptet ska skickas in). Därför är det högst tillfredsställande att till slut se den praktiska nyttan av vårt arbete!

Jag ställer tre frågor till min kollega Klas Moberg om hans arbete med sökuppdrag och systematiska översikter:

1. Vad är det roligaste med att vara med i sökargruppen och att utföra sökuppdrag?

Det roligaste är nog själva processen att skapa sökningar, det är lite av ett detektivarbete där man måste testa sökord i olika variationer för att försöka uppnå en så heltäckande och samtidigt relevant sökning som möjligt. Samarbetet med forskare är också väldigt intressant och givande då detta ger en tydligare insikt i och förståelse för deras ämnesområden.

2. Ok, men vad är det som är svårast och mest utmanande?

Det svåraste skulle jag säga är att säga stopp, att nöja sig med sin sökning. Det går alltid att ta det ett steg till, fler sökord, fler databaser. Oftast är det resurser som begränsar, forskaren som beställt sökningen kanske exempelvis bara har tid att gå igenom en viss mängd sökträffar.

3. Du har ju jobbat med detta i cirka fem år. Ser du några trender?

Helt klart är att det publiceras fler och fler systematiska översikter, det gäller både på ett globalt plan och på KI. Ser man till biblioteksperspektivet är det även roligt att se att det verkar som att kvaliteten på sökningarna generellt blir bättre.

Så, vill du ha hjälp med exempelvis en systematisk litteratursökning – fyll i vårt beställningsformulär så kontaktar vi dig omgående!

Carl Gornitzki

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Ansvarar för KIB:s sökuppdragsverksamhet. Undervisar på läkarprogrammet.