Skärm vs. papper

Den här veckan är det Read an ebook week då e-böcker och e-läsning marknadsförs över hela världen. Men går det lika bra att läsa och lära från en skärm som från tryckt text? Bibliotekarierna Ninna Wiberg (Uppsala universitetsbibliotek) och Caroline Myrberg (KI:s universitetsbibliotek) bestämde sig för att ta reda på var aktuell forskning stod i frågan. Resultatet publicerades i artikeln Screen vs. paper: what is the difference for reading and learning? i tidskriften Insights förra året. Det här är deras syn på saken.


Går det lika bra att läsa och lära från en skärm som från tryckt text? Fotografer Caroline Myrberg och Magnus Hjalmarsson.

Är det svårare att läsa på skärm?

I ett läsförståelsetest från 2013 där man även studerade läshastighet, ögonrörelser och hjärnaktivitet, blev resultatet väldigt jämnt oavsett om texten lästs på papper, iPad eller läsplatta (e-ink). Enda skillnaden som kunde påvisas var att de som var äldre än 65 år läste både snabbare och med mindre ansträngning på iPaden jämfört med både papper och e-ink. Samtliga grupper föredrog dock att läsa på papper – även den grupp som hade lättare att läsa på skärm. Det tror författarna kan bero på en generell kulturell attityd mot läsning på skärm (Kretzschmar, 2013).

Lär man sig sämre från e-text?

Pappersformatet underlättar inlärning då det skapas ett taktilt minne när man till exempel bläddrar och man lätt kan se hur långt man har läst. Skärmen visar bara en sida i taget och bidrar inte till att ge något spatialt minne när man läser; det är svårare att få en överblick av hur lång texten är och hur långt man har kommit i den (Mangen, 2013).

Eftersom det verkar vara lättare att överskatta vad man lärt sig när man läser från skärm jämfört med papper, riskerar man att avbryta sitt läsande för tidigt och därmed lära sig mindre. Men en studie visar att det med övning och en positiv attityd till skärmläsning är möjligt att helt övervinna skärmens negativa effekter (Lauterman & Ackerman, 2014).

Är det farligt att läsa på skärm?

Computer Vision Syndrome, som ger huvudvärk och trötthet samt torra och irriterade ögon, går att förebygga genom att blunda eller titta bort från skärmen då och då. Att läsa på nyare, mer pixeltäta skärmar skonar också ögonen (Barthakur 2013). Och liksom vid allt stillasittande arbete är det bra att ta regelbundna pauser för att minska riskerna för belastningsskador.

Det kan vara värt att stänga av skärmen ett par timmar innan man ska sova, även om man “bara läser”, eftersom skärmarnas blåa ljus misstänks påverka kroppens halter av sömnhormonet melatonin, vilket kan störa nattsömnen.

Är tekniken mogen?

De läs- och anteckningsappar som finns idag är inte tillräckligt överskådliga och klarar inte av att visa hur läsningen fortskrider på ett bra sätt. Detta är något som många läsare saknar när de läser på skärm, särskilt de som är pappersläsare i grunden.

Några av bibliotekets e-boksplattformar har ett DRM-skydd som medför så stora begränsningar vid läsning på surfplatta att dessa e-böcker inte blir ett lika attraktivt alternativ till pappersböcker.

Vad är poängen med e-böcker?

En elektronisk kopia av en vanlig, tryckt text till PDF-format kan såklart vara enklare att bära med sig, men ger i övrigt inget mervärde. Det är när man skapar texter direkt för skärmläsning och utnyttjar de rika möjligheter som e-mediet erbjuder – genom att till exempel låta kursmaterialet utgöras av interaktiva webbsidor – som skärmläsning ger studenterna signifikant bättre resultat (Stoop, Kreutzer & Kircz, 2013).

Hur läser vi i framtiden?

Vana och attityd spelar en stor roll och dessa verkar grundläggas tidigt. Om de barn som går i lågstadiet nu får läsa och lära på surfplatta i skolan, vilket börjar förekomma, kommer de bli snabbare på att ta till sig och använda e-material i större utsträckning.

Vi tror att vi kommer att ha ett blandbeteende en lång tid framöver. Så länge läsapparna inte kan hantera bristerna i till exempel överblick kommer många fortsätta att välja papper i vissa situationer.

Referenslista

Barthakur, R, Computer Vision Syndrome, Internet Journal of Medical Update, 2013, 8(2), 1–2.

Kretzschmar, F, Pleimling, D, Hosemann, J, Füssel, S, Bornkessel-Schlesewsky, I and Schlesewsky, M, Subjective Impressions Do Not Mirror Online Reading Effort: Concurrent EEG-eyetracking Evidence From the Reading of Books and Digital Media, PLOS ONE, 2013, 8(2), e56178; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0056178

Lauterman, T and Ackerman, R, Overcoming Screen Inferiority in Learning and Calibration, Computers in Human Behavior, 2014, 35, 455–463. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.02.046

Mangen, A, Walgermo, B R and Brønnick, K, Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension, International Journal of Educational Research, 2013, 58, 61–68; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2012.12.002

Stoop, J, Kreutzer, P and Kircz, J G, Reading and Learning from Screens Versus Print: A Study in Changing Habits: Part 2 – Comparing Different Text Structures on Paper and on Screen, New Library World, 2013, 114(9/10), 371–383; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/NLW-04-2013-0034

Caroline Myrberg

Bibliotekarie med huvudfokus på tillgängliggörande av bibliotekets e-resurser och användarsupport.