Så får du tillgång till artiklar i Elseviers tidskrifter efter 1 juli

Som vi har informerat om tidigare har prenumerationsavtalet med Elsevier sagts upp, eftersom förlaget inte kan erbjuda en modell som möter de svenska universitetens och högskolornas krav på öppen tillgång genom en hållbar prismodell (se även rektors blogg). Mer information om de pågående förhandlingarna med Elsevier finns på Kungliga bibliotekets blogg (uppdateras kontinuerligt). 

Uppsägningen av avtalet innebär att från 1 juli kommer du som anställd eller student vid KI inte längre att komma åt de nyaste publikationerna på samma sätt som tidigare. Du kommer fortfarande ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 och 30 juni 2018 enligt villkoren i det uppsagda avtalet.

Det finns inga restriktioner för att publicera sig i eller granska publikationer i Elseviers tidskrifter. Du avgör själv om du vill göra detta.

Hur gör jag för att få tillgång till artiklar i Elsevier-tidskrifter?

Beroende på hur snabbt du behöver få tillgång till en artikel, och om du behöver förlagsversionen av artikeln eller inte*, finns det olika vägar att gå. Om du inte själv får tag på en bra version av artikeln hjälper biblioteket dig att få tag på förlagsversionen (se punkt 6 nedan).  

1. Pubmed kan länka till en öppen version av artikeln om den till exempel finns i arkivet Pubmed Central eller på förlagets webbplats.

2. Unpaywall är en plugin som du installerar i din webbläsare. Finns det en gratisversion av artikeln som du sökt fram, dyker det upp en grön hänglås-ikon som länkar direkt dit.

3. Via Google eller Google Scholar kan du nå de flesta av  Elseviers artiklar som är öppet tillgängliga (10 – 20 %). Ett annat alternativ är webbtjänsten 1findr där du kan söka efter och få tillgång till artiklar i fulltext som finns öppet tillgängliga.

4. Hör du även till SLL? Då har du fortsatt tillgång till knappt 700 Elsevier-tidskrifter via sjukhusbibliotekets prenumeration på för ditt arbete inom SLL.

5. Använd ditt nätverk. De flesta förlag tillåter att man delar med sig av sina publikationer i privata nätverk. Ett alternativ kan därför vara att kontakta författaren och be om en kopia.

6. Beställ via biblioteket. Om artikeln inte finns tillgänglig på annat sätt kan du beställa den mot en kostnad, vilken betalas av biblioteket om du är forskare/anställd på KI eller student som skriver examensarbeten på grund- eller masternivå på KI. Du gör beställningen via bibliotekets beställningformulär eller direkt via tjänsten Get it Now som skickar artikeln i pdf-format till din e-postadress (endast för forskare/anställda på KI). Båda alternativen aktiveras i tillämpliga fall när du klickar på "Get it@Karolinska Institutet"-knappen i till exempel Pubmed eller när du klickar på en "Ingen fulltext"-länk i träfflistan i reSEARCH. (För att få träffar i reSEARCH som saknar fulltext behöver du bocka i "Sök även material utan åtkomst via biblioteket" när du gjort din sökning.)

*Artiklar kan finnas tillgängliga i olika versioner:

  • Förlagsversionen är den officiella, publicerade versionen.
  • Postprintversionen är innehållsmässigt samma version men utan förlagets layout och slutbearbetning. Det är den version som vanligtvis används vid parallellpublicering, så kallad grön open access.
  • Preprintversionen är en version av artikeln innan peer review-granskning. Det är den version som återfinns i till exempel arXiv.org och bioRxiv.org.

Frågor? Kontakta kib@ki.se, 08-524 84 000

Tack Linköpings universitetsbibliotek för er inspirerande ”Survival guide”!

Peter Sjögårde

Bibliometrisk analytiker som arbetar med att ta fram statistik över KI:s och SLL:s publicering. Intresserad av visualisering av nätverk och algoritmisk klassifikation av forskningspublikationer.