ResearchGate och copyright – vad är tillåtet?

Vi har tidigare berättat om sociala nätverksjänster för forskare ur olika synvinklar. Nu är det dags igen, denna gång med fokus på copyright och vad man får och inte får göra med sina artiklar.

Många forskare har anslutit sig till ResearchGate (RG), ett av flera sociala nätverk för forskare. Där kan man hålla kontakten med andra som forskar om samma eller närliggande områden och dela med sig av sin egen forskning. Ett sätt att dela med sig är att tillgängliggöra artiklar man publicerat genom att lägga upp pdf:er på sin egen RG-sida och låta andra forskare i nätverket ta del av innehållet. Men får man verkligen göra det? Vad har man rätt att göra?

I de allra flesta fall är det förlaget som äger copyrighten till artikeln, även om det är du och dina kollegor som producerat innehållet. Det vanliga är att man skriver på en Copyright Transfer Agreement (CTA) när man får sin artikel publicerad och i samband med det förs rättigheterna till innehåll och form över till förlaget. Det innebär att man inte har rätt att göra vad man vill med artikeln, utan att först fråga förlaget. Det är tillåtet att dela med sig till sina “peers”, till exempel skicka en kopia till någon som frågar efter den, men att återpublicera i en mer eller mindre öppen databas är lite mer komplicerat. Generellt gäller för dessa traditionellt publicerade artiklar att man inte får posta artikeln öppet och fritt i den form förlaget publicerat den. Det är är helt enkelt inte tillåtet.

Men det finns möjligheter att dela med sig ändå. Många förlag och tidskrifter tillåter det som kallas parallellpublicering av en tidigare version av artikeln en viss tid efter publicering. Det gäller antingen den ursprungliga form som manuskriptet skickades in till förlaget (preprint) eller den kvalitetsgranskade (peer review) versionen av manuskriptet (postprint), men som sagt inte den version som publicerats i en tidskrift. Förlagen Wiley och Springer till exempel, tillåter publicering av det kvalitetsgranskade manuskriptet 12 månader efter publiceringsdatumet i en öppen databas (öppet arkiv) som KI Open Archive, men även i databaser som ResearchGate.

Publicerar man sig open access med en licens som ger författaren rättigheter till återpublicering, kan man utan problem ladda upp förlagets version av artikeln i en öppen databas.

Olika förlag och tidskrifter har alltså olika regler för detta och det regelverk som gäller för en viss artikel kan man söka fram i databasen Sherpa/Romeo. Databasen drivs av Southampton University och där finns de flesta förlag och tidskrifter representerade.  

Har du frågor kring ResearchGate, copyright och open access eller vad som gäller för just din artikel, vänd dig till Publiceringsstöd på Universitetsbiblioteket!

Relaterat:
Castensson, A. Researchgate i topp bland forskare. Curie 2014-11-03.

Caroline Karregård

Bibliotekarie som jobbar med olika tjänster för forskare.