Referensverktygen som hjälper dig på vägen

Är du trött på att skriva dina referenser manuellt? Då finns det många verktyg som kan hjälpa dig med referenshanteringen.

Verktygen kan spara mycket tid och möda men det bör tilläggas att referenserna inte alltid blir helt korrekta. Tänk på att det är ditt ansvar att se till att dina referenser är korrekta i de texter du lämnar in. För att säkerställa att dina referenser är korrekta kan det vara en bra idé att ta hjälp av bibliotekets referensguider för APA och Vancouver.

Referenshanteringsprogram är ett bra hjälpmedel när du ska skriva större arbeten och har många referenser. Exempel på referenshanteringsprogram är Endnote Online och Zotero. Med hjälp av programmen skapar du ditt eget referensbibliotek med de referenser som du har hittat i olika databaser. När du sedan ska skriva din text hämtar du referenserna till ditt dokument och får dem formaterade till den referensstil du använder. Dessutom skapas en referenslista automatiskt längst bak i dokumentet.

Har du bara ett fåtal referenser är ett tips att gå till någon av de databaser som tillhandahåller färdigformaterade referenser. I reSEARCH – sökrutan på bibliotekets startsida, finns funktionen Skapa referens när du klickar på referens. Andra exempel är Google Scholar, bokkatalogen Libris, och omvårdnadsdatabasen CINAHL som också erbjuder färdigformaterade referenser. 

Du kan också läsa mer på våra webbsidor som beskriver referenser och referenshantering.

Har du frågor kring referenser är du alltid välkommen till oss på biblioteket. Då kan du komma till biblioteket på drop-in. Du kan även ringa eller chatta med biblioteket.

Just nu enbart bokad handledning på distans
08-524 84 000

Erika Wiberg

Bibliotekarie på KIB som främst arbetar med undervisning och handledning för studenter.