Referensguider för APA och Vancouver

Referenser till andra källor är en viktig del i att skriva akademiskt. När du skriver uppgifter av olika slag på KI ska du bygga vidare på vad andra kommit fram till och tydligt redovisa vilken information du hämtat från vilken källa. Det kan vara knepigt att välja källor, att infoga dem i sin egen text på ett lämpligt sätt, och att formatera referenserna på ett korrekt och konsekvent sätt. Den sista aspekten kan KI:s referensguider hjälpa dig med.

I dessa guider hittar du mallar och exempel för de vanligaste referenstyperna som artiklar, böcker, bokkapitel, rapporter och webbsidor. En finess är att guiderna funkar lika bra på små som stora skärmar och att du därför alltid kan ha din referensguide med dig på valfri enhet. Det finns olika sätt att formatera referenserna, något som brukar kallas referensstilar. KI:s guider finns för de två stilar som används på de flesta av KIs program. APA 7th (American Psychological Association) och Vancouver (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations). APA är den vanligaste stilen inom psykologi och vårdvetenskap och Vancouver inom medicin i allmänhet. Kolla alltid med lärare eller handledare vilken stil du ska använda. Ibland får du själv välja referensstil och då är det viktigt att du väljer en stil och följer den konsekvent.

Finns inte den referenstyp du söker med i guiderna? Referensguiderna täcker inte in alla tänkbara typer av referenser. Ett sätt är att hitta ett närliggande exempel och försöka följa det. Du kan också gå till de rekommendationer som våra guider baseras på för fler exempel.

Vancouver

National Library of Medicine(US). International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2003- [uppdaterad 20 augusti 2013; citerad 3 februari 2015]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [uppdaterad 15 september 2011; citerad 3 februari 2015]. Hämtad från: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

APA

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6 uppl.) Washington, D.C.: American Psychological Association. American Psychological Association (2013). Basics of APA Style tutorial. Hämtad 3 februari 2015 från APA Style http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

American Psychological Association (u.å.) Frequently Asked Questions About APA Style. Hämtad 3 februari 2015 från APA Style http://www.apastyle.org/learn/faqs/

(Här är referenserna till Vancouverrekommendationerna skrivna enligt Vancouverstilen och referenserna till APA-rekommendationerna enligt APA-stilen. Inte konsekvent, men vi kunde ändå inte låta bli). Hur referenserna ska se ut inne i texten berörs bara kortfattat i guiderna, men du hittar lite mer utförliga anvisningar för både APA och Vancouver på våra webbsidor. Tycker du fortfarande att det är knepigt att skriva referenser är du alltid välkommen att besöka oss i biblioteket eller kontakta oss per chatt, e-post eller telefon.

Magdalena Svanberg (tjl.)

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.