QSQZWWZ


Foto av Pietro Bellini

Har du liksom jag någonsin haft problem med att hitta rätt bland hyllorna? Själv kan jag erkänna att jag är jättedålig på alfabetisk ordning. "Men du är ju bibliotekarie?" brukar anförtrodda personer utbrista frågande då. Mest på skämt förstås, men förvåningen är ändå total. Bokstavsordningen som är en sådan grundpelare för bibliotek. Jag är väldigt bra på att rabbla alfabetet dock, tyst i huvudet för mig själv för att till synes självsäkert kunna navigera till hylla QW. Inte någon omväg via QY eller QZ.

Varför har de valt så närliggande bokstäver? Hade de bara spritt ut det lite bättre istället för det grötiga spannet QS-QZ och W-WZ så hade jag klarat det galant.

Hur som helst har jag accepterat min skavank som bibliotekarie, men för att komma dit var jag tvungen att ta reda på varför det bestämts att det ska vara just så här.

Det var ganska lätt att hitta en ansvarig. Frank B. Rogers hette han och var som både erfaren arméläkare och bibliotekarie chef över dåvarande amerikanska arméns bibliotek (AML). Han stod 1951 bakom första utgåvan av systemet som då kallades "U.S. Army Medical Library Classification" och satte grunden för hur det ser ut i hyllorna idag.

Frank var naturligtvis inte ensam, utan förarbetet gjordes av en stor kommitté full av bibliotekarier och medicinska experter, med särskilt stort inflytande från Mary Louise Marshall. Det är här mitt problem med det hela kommer in.

Kommitténs förslag innebar att man skulle följa strukturen som redan användes av Library of Congress (USA:s nationalbibliotek). Trevligt och sympatiskt kan man ju tycka, men för att passa in i denna struktur och inte krocka med befintliga bokstavskombinationer beslutade de sig även för att trycka in allt under W och QS-QZ som vid tidpunkten inte användes. Resten är historia:

1956: U.S Army Medical Library slås ihop med United States Public Health Service (PHS) med flera och bildar National Library of Medicine (NLM).
1958: Andra utgåvan av klassifikationssystemet ges ut under NLM:s regi.
1978: Fjärde utgåvan.
1999: Publiceras ej längre i tryck.
2010: Jag börjar på KIB och undrar genast vem som kommit på de särskilt jobbiga hyllkoderna.
2014: Denna text författas.

Alltså, det är helt OK att känna sig förvirrad i hyllorna. Vi som jobbar i biblioteket finns till för dina frågor. Alla blir förvirrade ibland, så låt oss vara det tillsammans!

Vill du läsa mer om klassifikationssystem och de teorier som styr hur bibliotek organiseras finns här en rejäl genomgång.

Mikael Jergefelt

Bibliotekarie och systemutvecklare. Mest knackar jag kod för KIB:s webb och andra system.