Nytt i MeSH anno 2018

Nytt år, nya MeSH-termer! Den terminologi som används för att klassificera materialet i Pubmed, nämligen MeSH (Medical Subject Headings), har i år fått 474 nya termer. Detta gör att vokabulären nu innehåller 28 939 MeSH-termer totalt. Merparten av de nya tillskotten har översatts till svenska i Svensk MeSH. Anledningen till att alla inte översätts är att flertalet termer helt enkelt inte har någon svensk motsvarighet.

Det är många olika medicinska ämnen som berörs. Kanske kan några forskare på LIME glädjas åt att det nu går att söka i Pubmed med termerna Academic Failure / Academic Performance / Academic Success? Måhända finns det några nutritionister där ute som nu tar tillfället i akt att använda sig av MeSH-termer som Diet, High-Protein / Diet, High-Protein Low-Carbohydrate / Dietary Approaches To Stop Hypertension? Eller drar enheten för arbetsmedicin en lättnadens suck nu när Occupational Stress är inkluderat i vokabulären?

Ser man till en dagsaktuell fråga som spridningen av mässling kan det vara intressant att konstatera att en ny term för i år är Vaccination Coverage. I detta sammanhang kan det även vara relevant att nämna termen Vaccination Refusal som tillhör förra årets nya MeSH-termer.

Kring vissa termer kan man undra, varför har inte den funnits tidigare? Svaret på den frågan kan då i flera fall vara att det har den gjort, men som alternativ term (eng. "Entry Terms") till en annan MeSH-term. I år kommer till exempel termen Multimorbidity, ett begrepp som existerat länge och förekommer flitigt i litteraturen. Tidigare har den legat som alternativ term till MeSH-termen Comorbidity, men nu har den alltså blivit en egen term. Detta innebär att om man tidigare ville söka på begreppet Multimorbidity så skulle man använda MeSH-termen Comorbidity.

Har ni tankar och förslag på helt nya MeSH-termer eller åsikter om hur de definieras: kontakta National Library of Medicine som administrerar Pubmed och MeSH. Har ni några funderingar eller förslag kring översättningar i Svensk MeSH kan ni vända er till Gun Brit Knutssön eller mig, Klas Moberg.

Samtliga 474 nya termer samt förklaringar står att läsa på NLM:s webbplats. De svenska översättningarna finner ni som vanligt i Svensk MeSH. Här nedan finner ni ett litet axplock av årets nyheter.

Academic Failure Akademiskt misslyckande
Academic Performance Akademisk prestation
Academic Success Akademisk framgång
Anesthesia, Cardiac Procedures Kardiovaskulär anestesi
Antineoplastic Agents, Immunological Immunologiska cellgifter
Bedridden Persons Sängbundna personer
Cancer Survivors Canceröverlevare
Cabapenem-Resistant Enterobacteriaceae Karbapenemresistenta enterobacteriaceae
Cell Phone Use Mobiltelefonanvändning
Child, Adopted Adoptivbarn
Communicable Diseases, Imported Importerade smittsamma sjukdomar
Conservation of Water Resources Bevarande av vattenresurser
Contraindications Kontraindikationer
Diet, High-Protein Högproteinkost
Diet, High-Protein Low-Carbohydrate Högprotein-lågkolhydratkost
Dietary Approaches To Stop Hypertension Blodtryckssänkande kost
Dietary Sugars Socker i kosten
Drug Misuse Felanvändning av läkemedel
Fermented Foods Fermenterade livsmedel
Food Addiction Matmissbruk
Gender-Based Violence Könsbaserat våld
Healthy Aging Hälsosamt åldrande
Interdisciplinary Research Tvärvetenskaplig forskning
Ipilimumab Ipilimumab
Marijuana Use Marijuanaanvändning
Meniscectomy Meniskektomi
Multimorbidity Multisjuklighet
Nicotine Chewing Gum Nikotintuggummi
Occupational Stress Arbetsrelaterad stress
Opium Dependence Opiumberoende
Patient Generated Health Data Patientgenererad hälsodata
Political Activism Politisk aktivism
Preliminary Data Preliminära data
Procrastination Prokrastinering
Refugee Camps Flyktingläger
Scholarly Communication Vetenskaplig kommunikation
Scientific Experimental Error Vetenskapliga misstag
Shift Work Schedule Skiftschema
Sleep Latency Sömnlatens
Smoking Prevention Förebyggande av rökning
Sustainable Growth Hållbar tillväxt
Travel-Related Illness Reserelaterade sjukdomar
Treatment Adherence and Complicance Behandlingsföljsamhet
Vaccination Coverage Vaccinationstäckning

Klas Moberg (tjl.)

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).