Nytt i MeSH anno 2017

Nu är årets nya MeSH-termer äntligen är här!

Eller egentligen var de här redan i november, på engelska, men nu är även årets översättning till svenska klar. I år har det tillkommit lite fler termer än vanligt, nämligen 627 stycken. Med alla justeringar ligger antalet termer nu på 28 472.

Vad är det då för tillskott vi fått i år? Allt möjligt givetvis, från sjukdomar, behandlingar och diagnostiska tester till proteiner, gener och receptorer. Dessutom är det inte enbart rent medicinska termer som läggs till utan även olika samhällsvetenskapliga begrepp. Samtliga MeSH-termer med svenska översättningar går att hitta i Svensk MeSH.

Här nedan finner ni ett litet urval av årets nykomlingar:

Anorectal Malformations Anorektala missbildningar
Anterior Cruciate Ligament Injuries Främre korsbandsskador
Balloon Enteroscopy Ballongenteroskopi
Brain Injuries, Traumatic Traumatiska hjärnskador
Breast Density Brösttäthet
Cancer Pain Cancersmärta
Case Managers Patientkoordinatorer
Closed Fracture Reduction Sluten reposition av fraktur
Collateral Ligament, Ulnar Ulnart kollateralligament
Computed Tomography Angiography Angiografisk datortomografi
Conservativ Treatment Konservativ behandling
Crush Injuries Krosskador
Diet, Carbohydrate Loading Kolhydratladdning
Emergence Delirium Postoperativt delirium
Emergency Medical Dispatcher Akutmedicinsk larmoperatör
Emotion-Focused Therapy Känslofokuserad terapi
Fasciotomy Fasciotomi
Fitness Trackers Aktivitetsmätare
Gene Editing Genredigering
Global Burden of Disease Global sjukdomsbörda
Healthy Lifestyle Hälsosam livsstil
High-Intensity Interval Training Högintensiv intervallträning
Indepedent Medical Evaluation Oberoende medicinsk bedömning
Invasive Fungal Infections Invasiva svampinfektioner
Latent Autoimmune Diabetes in Adults Latent autoimmun diabetes hos vuxna
Margins of Excision Kirurgisk marginal
Medically Unexplained Symptoms Medicinskt oförklarliga symtom
Multiple Chronic Conditions Multipla kroniska sjukdomar
Neonatal Sepsis Neonatal sepsis
Nurse Specialists Specialistsjuksköterskor
Patient Portals Patientportaler
Pharmacogenomic Testing Farmakogenetiska tester
Phobia, Social Social fobi
Psychosocial Support Systems Psykosociala stödsystem
Rotator Cuff Injuries Rotatorkuffskador
Sexual Minorities Sexuella minoriteter
Sleep Hygiene Sömnhygien
Social Segregation Social segregering
ST Elevation Myocardial Infarction ST-höjningsinfarkt
Stroke Rehabilitation Strokerehabilitering
Student Run Clinic Studentdriven klinik
Sutureless Surgical Procedures Suturfria kirurgiska tekniker
Vaccination Refusal Vaccinationsvägran
Walk Test Gångtest
Work-Life Balance Balans mellan arbete- och privatliv 

En annan ändring till MeSH 2017 är att tre aspektord har ersatts av en gemensam term: Radiography (Röntgenundersökning), Radionuclide Imaging (Radionuklidavbildning), och Ultrasonography (Ultraljudsundersökning) har ersatts av aspektordet Diagnostic Imaging (Bilddiagnostik).

Aspektord kan användas för att söka på särskilda aspekter av en MeSH-term, så enligt terminologin som nämns ovan går det nu exempelvis att söka på bilddiagnostiska aspekter av hjärt-kärlsjukdomar. Vill ni veta mer om aspektord samt hur dessa kan användas i samband med sökning kan ni ta en titt på detta blogginlägg.

Läs mer om MeSH 2017 i NLM:s Technical Bulletin.

Har ni några funderingar eller förslag kring översättningar i Svensk MeSH kan ni vända er till Gun Brit Knutssön eller mig Klas Moberg

Klas Moberg (tjl.)

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).