Nyckelartiklar - att använda redan kända artiklar för att bygga upp en sökning

Har du redan några artiklar om ditt ämne? Om dessa artiklar är allt du behöver kan du sluta läsa här. Om du däremot vill använda dina artiklar för att komma vidare och hitta mer, kommer här tips på hur du kan använda dig av relevanta artiklar för att bygga upp eller förbättra en sökning.

Vilka artiklar är lämpliga att utgå från för att bygga upp sökningen? Det bör vara artiklar som så nära som möjligt motsvarar din frågeställning. Artiklarna bör helst också uppfylla de inklusionskriterier du definierat. Om du till exempel bara tänker inkludera randomiserade kontrollerade studier, utförda på kvinnor, skrivna på engelska i din sökning så bör de artiklar du utgår ifrån uppfylla dessa kriterier.

Är du doktorand eller forskare så känner du troligen redan till några centrala artiklar om ditt ämne. Är du student kanske du lyckats hitta någon relevant artikel, eller så har din handledare gett dig tips.

Om du fått artiklar av handledaren, tänk på att du ändå behöver göra egna sökningar och försöka säkerställa att du inte missar centrala artiklar om din frågeställning. Sökningarna du gör ska förstås vara ämnessökningar, det vill säga innehålla nyckelord och gärna kontrollerade termer. 

  • Sök upp artiklarna i de databaser du tänker söka i och kolla hur de indexerats, det vill säga vilka ämnesord/kontrollerade termer de taggats med. Var uppmärksam på om flera olika ämnesord verkar användas för ett och samma av dina begrepp. För att se ämnesorden öppnar du referensen i fullständigt format. Ibland behöver du också fälla ut ytterligare någon flik.
  • Kolla vilka termer författarna använder för dina nyckelbegrepp i titlar och abstract. Ord ur titlar och abstract måste användas när du söker i fritextdatabaser, men kan också vara ett bra komplement i databaser med ämnesord. Var uppmärksam på synonymer och olika språkliga former.
  • Bygg upp en sökning med de ämnesord och/eller termer från titlar och abstract som du hittat. Kolla så att dina redan kända artiklar återfinns av den sökning du gjort. Tips om hur du kan bygga upp sökningen finns på våra sidor om att söka information.
  • Har du redan gjort en sökning om det ämne som artiklarna behandlar? Kolla i så fall att de relevanta artiklarna fångas av din sökning. Om de inte gör det kanske din sökning bör modifieras (givet att artikeln finns med i den databas du söker i förstås). Kanske behöver ytterligare en synonym eller ytterligare ett ämnesord läggas till, kombinerat med OR? Kanske bör något sökbegrepp helt tas bort? Det kan också vara eventuella filter/begränsningar som sorterar bort artikeln.

Om du är forskare och kontaktar oss med ett sökuppdrag kommer vi att be dig om 3-5 artiklar. Nu vet du hur vi kommer att använda dessa artiklar! Inom sökning till systematiska översikter är det här det gängse tillvägagångssättet och artiklarna brukar kallas ”gold standard articles”.

Om du är student och vill ha hjälp med att bygga upp din sökning är du välkommen till biblioteket. Ta gärna med några nyckelartiklar.

Hur gör man då, rent konkret? I ett kommande blogginlägg kommer vi att visa ett exempel. 

Magdalena Svanberg

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.