Nya termer i MeSH 2016

Så var det dags igen, ett nytt år betyder att en ny samling termer lagts till i Medical Subject Headings (MeSH), den vokabulär som används för att söka i databaser som PubMed och SveMed+. I år kan vi gotta oss åt 438 tillskott som nu vidgar MeSH:en till totalt 27 883 termer.

Under höst och vinter har vi på biblioteket suttit och översatt dessa till den svenska MeSH:en. Som vanligt blir de flesta termer översatta, en del lämnas dock utan översättning då de helt enkelt inte har någon svensk motsvarighet.

I samband med introduktionen av nya termer brukar vi vilja påminna om att ny terminologi givetvis inte innebär att dessa ämnen inte förekommit tidigare i PubMed eller i SveMed+ utan att de helt enkelt tidigare indexerats på ett annat och ofta då mer ofullständigt vis. Ibland kan man i MeSH Database få en hint om hur dessa termer har indexerats tidigare under fliken Previous Indexing, men oftast är den bästa vägen helt enkelt att fritextsöka begreppet för att se hur det har indexerats i äldre artiklar.

Som vanligt är det en stor spridning av termer inom olika ämnesområden, några teman går dock att urskilja. Ett sådant tema är att MeSH:en har berikats med flertalet termer för olika läkemedelskombinationer. Långa termer i stil med Brimonidine Tartrate, Timolol Maleate Drug Combination eller Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil Fumarate Drug Combination har lagts till. Dessa koncept har tidigare indexerats med en term för varje separat läkemedel samt en av termerna Drug Combinations eller Drug Therapy, Combination beroende på om läkemedlen kombineras i en och samma dosering eller om de ges separat för en kombinerad effekt.

Vill ni läsa lite mer ingående om nyheter i MeSH 2016 finner ni mer information på National Library of Medicines hemsida.

Glöm inte att du själv kan komma med förslag till nya MeSH-termer, utvecklingen av vokabulären är ett arbete som pågår året om och MeSH-sektionen på National Library of Medicine välkomnar förslag.

I år kan vi gotta oss åt 438 tillskott som nu vidgar MeSH:en till totalt 27 883 termer.

Ett urval av nya MeSH-termer 2016
Anger Management Therapy Terapi för aggressionshantering
Blood Alcohol Content Alkoholhalt i blodet
Censorship, Research Forskningscensur
Compassion Fatigue Empatitrötthet
Distance Counseling Distansrådgivning
Driving Under the Influence Körning under påverkan
Drug Resistant Epilepsy Läkemedelsresistent epilepsi
Fecal Microbiota Transplantation Fekal transplantation
Formative Feedback Formativ återkoppling
Gender Dysphoria Könsdysfori
Help-Seeking Behavior Hjälpsökande beteende
Hoarding Disorder Sjukligt samlande
Late Onset Disorders Sen sjukdomsdebut
Long Term Adverse Effects Långsiktiga biverkningar
Medical Overuse Medicinskt överutnyttjande
No-Show Patients Uteblivna patienter
Open Access Publishing Open access-publicering
Peer Influence Kollegialt inflytande
Physical Abuse Fysisk misshandel
Presenteeism Sjuknärvaro
Psychiatric Rehabilitation Psykiatrisk rehabilitering
Psychology, Sports Idrottspsykologi
Radiation Exposure Strålningsexponering
Rivaroxaban Rivaroxaban
Simulation Training Simuleringsträning
Smartphone Smarttelefon
Telerehabilitation Telerehabilitering
Underage Drinking Minderårigas alkoholkonsumtion
Undocumented Immigrants Papperslösa invandrare
War-Related Injuries Krigsrelaterade skador
Youth Sports Barn- och ungdomsidrott

Klas Moberg

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).