Nya Pubmed – snabb, pålitlig och intuitiv?

I början av 2020 uppdateras Pubmeds utseende och funktionalitet, men redan nu kan du börja testa det nya gränssnittet.

När du på nyårsdagen gör dina första informationssökningar för året kommer du kanske inte att känna igen dig i din favoritdatabas Pubmed. National Center for Biotechnology Information (NCBI) annonserar i alla fall att det nya gränssnittet kommer att läggas ut i januari (dock kanske inte på nyårsdagen). Nuvarande gränssnitt kommer att finnas kvar under en övergångsperiod på några månader.

Målbilden har enligt NCBI själva varit: "Vi gör om Pubmed till ett modernt nav som med snabb, pålitlig och intuitiv sökning kopplar samman människor med världens ledande källor för biomedicinsk information." För oss användare är det nya gränssnittet den mest påtagliga förändringen, men det nya Pubmed innebär också en övergång till en molnbaserad lösning.

NCBI har valt att jobba agilt, det vill säga att utveckla, testa och lansera funktioner stegvis, och vid behov göra förändringar. Det innebär att du redan nu kan testa det nya gränssnittet om du är nyfiken (länk finns också på Pubmeds startsida), även om vissa funktioner ännu saknas. Före lanseringen i januari kan det förekomma vissa problem med länkningen till fulltext. Förändringar kan ske ända fram till lansering och synpunkter från användare är välkomna. Vill du veta mer både om hur NCBI arbetat och om nya Pubmeds funktioner kan du ta del av denna presentation.

Den agila utvecklingsprocessen gör förstås också att det är svårt att sammanfatta förändringarna, men några generella skillnader som troligen kommer att gälla i nya Pubmed är att

  • anpassningen till mobila enheter blir bättre eftersom gränssnittet är responsivt
  • mappningen till Mesh-termer utökas, vilket gör att många sökningar kommer att ge fler träffar
  • relevansrankningen ("best match") blir standardinställning
  • det blir lättare att navigera från en träff till en annan.

Vi återkommer i januari när vi har sett hur det blev!

Magdalena Svanberg (tjl)

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.