Nya böcker i normkritiska samlingen

Nu har vi fyllt på med nya titlar i normkritiska samlingen. Bland annat hittar ni boken HBTQ+-psykologiska perspektiv (Lundberg, Malmquist, Wurm, 2017) som vänder sig till studenter eller yrkesverksamma inom människovårdande yrken. I boken kan man läsa om hur minoritetsstress ofta leder till psykisk ohälsa bland hbtq-personer och varför det är viktigt att ha kunskaper om heteronormen, cisnormen och hbtq-personers livsvillkor för att kunna ge bra vård och bemötande.

De olika kapitlen handlar om hur det kan vara att möta samhället som hbtq+-person, om psykoterapi med hbtq+-personer och om normkritiska metoder för psykologi. I mer fördjupande kapitel ligger fokus på barn och unga, föräldraskap, hbtq+ och äldre, funktionsvariationer och våld mot hbtq+-personer. Boken ger både ett teoretiskt ramverk, men också många praktiska råd. 


Praktiska råd och metoder hittar du också i nytillskottet NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation (Alves, 2016). NOVA är en metodkortlek som ska hjälpa oss att vidga vår förståelse för användares behov. Innovations- och utvecklingsarbete begränsas ofta av en snäv förståelse för användares verkliga behov. Med NOVA-kortleken får vi lära oss 52 handfasta metoder för att skapa nytänkande och inkluderande lösningar. 

Ett annat område där vår förståelse ofta begränsas av normativt tänkande är åldrande och sexualitet. Fram tills för inte så länge sedan associerades åldrande med asexualitet. Men den stereotypa bilden av åldrande och sexualitet håller på att förändras i takt med att ny kritisk forskning växer fram. I boken Ageing and Sexualities – Interdisciplinary Perspectives (Peel & Harding, 2016) skriver forskare inom sociologi, kulturvetenskap, psykologi, medicin och omvårdnad om den senaste teori- och forskningsutvecklingen inom området sexualitet och åldrande.

Om du vill ha ett avbrott i all kurslitteraturläsning kanske Maggie Nelsons (2016) memoar Argonauterna kan vara något för dig? Nelson utforskar gränserna för vad kärlek, begär, identitet, kön, sexualitet, äktenskap och barnuppfostran är och tillåts vara. 

Se alla titlar i Normkritiska samlingen

Referenser

Alves, M. (2016). Nova : verktyg och metoder för normkreativ innovation. Stockholm: Stockholm : Vinnova : Wolters Kluwer distributör.
Lundberg, T., Malmquist, A., & Wurm, M. (2017). HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande (Första utgåvan. ed.). Stockholm]: Stockholm : Natur & kultur.
Nelson, M. (2016). Argonauterna. Stockholm: Stockholm : Modernista.
Peel, E., & Harding, R. (2016). Ageing and sexualities : interdisciplinary perspectives: Farnham, Surrey : Ashgate.

Miritt Zisser (tjl.)

Jag jobbar mest med bibliotekets undervisning på läkarprogrammet och handleder studenter i KIB-labb. Jag tycker det är väldigt lärorikt och inspirerande att jobba på ett medicinskt universitetsbibliotek!