MeSH anno 2019

Årets upplaga av Medical Subject Headings (MeSH) är nu översatt till svenska och redo att användas för sökning i PubMed och SveMed+. I år har det tillkommit 421 nya termer vilket lyfter det totala antalet MeSH-termer till 29 351. Vad kan vi gotta oss åt i år då? Bland annat en hel del nya termer inom farmakologi (Klopidogrel; Gabapentin; Lamotrigin;  Meropenem etc.),  datavetenskap (Big Data; Dataaggregering; Datavisualisering etc.) och beteendevetenskap (Utbrändhet; Samvetsgrundad vårdvägran; Nätmobbning etc.).

En av årets nya termer som jag skulle vilja passa på att uppmärksamma lite extra är publikationstypen systematisk översikt. Tidigare har det gått att begränsa sin sökning till översikter generellt men nu finns alltså möjligheten att avgränsa sig till just systematiska översikter. I PubMed gör du enklast denna begränsning genom först göra en ämnessökning för att sedan under fliken Article types klicka på Customize och plocka fram alternativet Systematic Reviews. Detta filter bygger på en sökning som inkluderar den nya MeSH-termen systematisk översikt samt ett antal andra begrepp i syfte att fånga in en så stor andel som möjligt av de systematiska översikter som finns i PubMed. Varför är detta av särskilt intresse månntro? Kanske främst för att systematiska översikter ofta är en bra väg att gå om man vill skaffa sig en överblick över ett ämne då de har som ambition att samla all relevant litteratur inom sitt område. Ur ett bibliotekarieperspektiv kan systematiska översikter även vara användbara när man vill utveckla en sökstrategi då man relativt ofta kan hitta hur de sökt i databaser för att finna litteratur. Varför uppfinna hjulet på nytt så att säga.

Är du intresserad av att göra en systematisk översikt? Varför inte ta en titt på bibliotekets sida om just systematiska översikter.

Har ni tankar och förslag på helt nya MeSH-termer eller åsikter om hur de definieras: kontakta National Library of Medicine som administrerar Pubmed och MeSH. Har ni några funderingar eller förslag kring översättningar i Svensk MeSH kan ni vända er till Gun Brit Knutssön eller mig, Klas Moberg.

Samtliga 421 nya termer samt förklaringar står att läsa på NLM:s webbplats. De svenska översättningarna finner ni som vanligt i Svensk MeSH. Här nedan finner ni ett litet axplock av årets nyheter.

Adenocarcinoma of Lung Lungadenokarcinom
Adverse Childhood Experiences Traumatiska barndomsupplevelser
Body-Weight Trajectory Viktkurva
Burnout, Psychological Utbrändhet
Carcinoma, Ovarian Epithelial Äggstocksepitelkarcinom
Cauda Equina Syndrome Cauda equina syndrom
Child Labor Barnarbete
Clopidogrel Klopidogrel
Conscientious Refusal to Treat Samvetsgrundad vårdvägran
Craniofacial Fibrous Dysplasia Kraniofacial fibrös dysplasi
Cyberbullying Nätmobbning
Data Visualization Datavisualisering
Diagnostic Screening Programs Diagnostiska screeningprogram
Dialectical Behavior Therapy Dialektisk beteendeterapi
Disenfranchised Grief Otillåtet sörjande
Endurance Training Konditionsträning
Esophageal Squamous Cell Carcinoma Skivepitelkarcinom i matstrupen
Euthanasia, Involuntary Ofrivillig dödshjälp
Family Separation Familjeseparation
Forensic Psychology Rättspsykologi
Gabapentin Gabapentin
Gait Analysis Gånganalys
Gestational Weight Gain Viktökning under graviditet
Gray Literature Grå litteratur
Gun Violence Vapenvåld
Healthcare-Associated Pneumonia Vårdrelaterad lunginflammation
Lamotrigine Lamotrigin
Meat Proteins Köttproteiner
Meropenem Meropenem
Online Social Networking Socialt nätverkande online
Posttraumatic Growth, Psychological Posttraumatisk tillväxt
Progression-Free Survival Progressionsfri överlevnad
Race Factors Etniska faktorer
Radiofrequency Ablation Radiofrekvensablation
Ringer's Lactate Ringers laktat
Road Rage Trafikilska
Rosiglitazone Rosiglitazon
Salt Stress Saltstress
Screen Time Skärmtid
Sleepiness Sömnighet
Sustainable Development Hållbar utveckling
Therapeutic Alliance Terapeutisk allians
Ticagrelor Tikagrelor
Traffic-Related Pollution Trafikutsläpp
Zoledronic Acid Zoledronsyra

Klas Moberg (tjl.)

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).