MeSH 2020 – årets nya termer

Nu – äntligen – har Svensk MeSH uppdaterats mot MeSH 2020. Årets upplaga har utökats med 294 nya termer spridda inom vokabulärens alla ämnesområden. I dag kan vi vid indexering och sökning i Pubmed välja mellan inalles 29 640 termer. 

För en full genomgång över alla nya termer se New MeSH Headings for 2020. Majoriteten av de nya termerna är översatta till svenska och finns i Svensk MeSH.

Ett axplock av 2020 års nyheter:

Animal Proteins, Dietary Animaliska proteiner i kosten
Biological Monitoring Biologisk övervakning
Clinical Decision Rules Regler för kliniska beslut
Community-Based Health Insurance Samhällsbaserad sjukförsäkring
Data Management Datahantering
Decision Making, Shared Delat beslutfattande
E-cigarette Vapor E-cigarettånga
Edible Films Ätbara förpackningar
Edible Insects Ätbara insekter
Empowerment Egenmakt
Environmental Indicators Miljöindikatorer
Extreme Weather Extremt väder
Fertility Clinics Fertilitetskliniker
Historical Trauma Historiskt trauma
Homonal Contraception Hormonell födelsekontroll
Indigenous Peoples Ursprungsbefolkning
Internet of Things Sakernas internet
Internet-Based Intervention Internetbaserad intervention
Intersex Persons Intersexpersoner
Microplastics Mikroplast
Narcotic-Related Disorders Narkotikarelaterade sjukdomar
Obesity, Maternal Moderns fetma
Opioid Epidemic Opioidepidemi
Sea Level Rise Havsnivånhöjning
School Mental Health Services Skolpsykiatri
Undiagnosed Diseases Underdiagnostiserade sjukdomar
Vaccine-Preventable Diseases Vaccinförebyggbara sjukdomar
Vector Borne Diseases Vektorburna sjukdomar

Har ni några funderingar eller förslag kring översättningar i Svensk MeSH kan ni vända er till Gun Brit Knutssön.

Gun Brit Knutssön