MeSH 2015 – årets nya termer

Jobbar man på ett medicinsk bibliotek så är man lite svag för det här med MeSH-termer. Vi brukar tjata om dem i alla möjliga sammanhang. För er som besökt någon form av databasundervisning här på biblioteket är det väl känt att denna terminologi ligger oss varmt om hjärtat.

Årsskiftet är ett speciellt tillfälle för svenska MeSH-älskare, då presenterar vi på KIB nämligen översättningar av årets nytillkomna termer. Med andra ord är det dags att presentera några av 2015 års spännande och intressanta tillskott. Med de senaste tillskotten innehåller MeSH nu 27 455 termer och här är ett litet axplock av de 310 MeSH-termer som är nya för i år:

Ett urval av nya MeSH-termer 2015
Chikungunya Fever Chikungunyafeber
Circuit-Based Exercise Cirkelträning
Controlled Before-After Studies Kontrollerade före-efter studier
Corneal Injuries Hornhinneskador
Courage Mod
Craving Begär
Culturally Competent Care Kulturellt kompetent vård
Diet, Paleolithic Stenålderskost
Electronic Cigarettes Elektroniska cigaretter
Estrogen Receptor Antagonists Östrogenreceptorblockerare
Health Information Exchange Utbyte av hälsoinformation
Health Services for Persons with Disabilities Hälso- och sjukvård för personer med funktionshinder
Infant Death Spädbarnsdöd
Influenza A Virus, H10N8 Subtype Influensa A-virus, subtyp H10N8
Neuroscience Nursing Neurologisk omvårdnad
Palliative Medicine Palliativ medicin
Piriform Cortex Piriform hjärnbark
Premenstrual Dysphoric Disorder Premenstruellt dysforisk störning
Prophylactic Surgical Procedures Profylaktisk kirurgi
Protective Factors Skyddsfaktorer
Renal Elimination Renal utsöndring
Rhinitis, Allergic Allergisk rinit
Social Skills Sociala färdigheter
Spatial Memory Rumsminne
Sociological Factors Sociologiska faktorer

Vill ni läsa utförligare information om samtliga nya MeSH-termer samt ändringar i vokabulären går detta att göra på National Library of Medicines hemsida.

Ibland kan man bli förvånad att en term inte funnits tidigare trots att fenomenet tillsynes förekommit och varit känt sedan en lång tid tillbaka. Det kan finnas flera olika orsaker till detta men det är viktigt att känna till att det inte innebär att företeelsen inte förekommit i artiklar i Pubmed tidigare. Det innebär bara att den indexerats på ett annat sätt. Vill man även nå artiklar som är äldre än den MeSH-term man söker på är det därför viktigt att försöka hitta hur detta ämne/koncept har indexerats tidigare alternativt att försöka komplettera sökningen med fritexttermer, dvs begrepp som kan tänkas förekomma i titel eller abstrakt på intressanta artiklar. Har du funderingar kring sökningar med MeSH-termer kontakta biblioteket.

 

Klas Moberg

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).