Medicinsk forskning och hållbar utveckling

Lördag den 24 mars är det Earth Hour, en timme om året då miljön och klimat får extra strålkastarljus (eller stearinljussken*, kanske man ska säga). För mig är det en ritual att släcka alla lampor hemma just denna timme kl 20.30. 

På campus kan vi inte släcka lamporna hursomhelst (säkerhetskrav och trygghet, bland annat), men sitter du kvar i biblioteket i Solna kl 20.30 så kan du ju utmana dig själv. Kanske stänga datorn och skriva med papper och penna istället. Plocka fram den där tjocka referensboken du tänkt på så länge, men inte tagit upp från hyllan. Earth Hour handlar mer om medvetandegörande än faktisk energibesparing. 

Att du har valt att plugga eller jobba på KI betyder att du har valt ett universitet som främjar hållbar utveckling. Det är ett uttalat mål och har stor tyngd i KI:s värdegrund (se sista punkten under KI:s värdegrund i Strategi 2018);

"vår verksamhet ska präglas av ett starkt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning".

På KI:s webb kan vi läsa att:

”Även om all forskning som bedrivs vid KI bidrar till att förbättra människors hälsa, är den forskning som belyser kopplingar mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan av särskild vikt för en hållbar utveckling.”

Allt hör ihop. Ju bättre levnadsstandard i världen, desto bättre förutsättningar för en hållbar värld. Detta är ju också mantrat KI:s profil Hans Rosling ständigt deklarerade. Läs gärna hans memoarer Hur jag lärde mig förstå världen som finns att låna på biblioteket.

Läs gärna mer om KI:s olika områden inom hållbar utveckling och även hela Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling 2016-2018

KI arbetar också för att minska utsläppen för tjänsteresor. Målet är att de ska minska med 3% redan detta år, för att därefter stadigt minska. Är du logistiskt lagt så går det relativt enkelt att ta sig till hela norra Europa, och en hel del i Mellaneuropa med tåg. (Observera att KI har riktlinjer kring tjänsteresor; resan måste vara ekonomiskt och tidsmässigt försvarbar, men det skadar inte att kolla upp huruvida en tågresa kan mäta sig med en flygresa rent miljöekonomiskt). Allra bäst är förstås att arbeta med distansmöten i högre utsträckning.

Sommarnumret av tidskriften PLOS Medicine kommer ha temat ”Climate change & health”. Det kommer bland annat att fokusera på hälsoeffekter av extrem hetta och översvämningar, matsystem och dess effekter, hälsoeffekter av luftföroreningar och många andra perspektiv och vinklar. Håll ögonen öppna i juli!

Den 18-19 april hålls den mycket intressanta konferensen The Swedish Global Health Conference 2018, som kommer fokusera på hållbarhetsfrågor i relation till medicinsk forskning. Konferensen beskrivs på följande sätt;

In the era of the Sustainable Development Goals and in an increasingly globalized world, global health is a key area for research, education, and practice. We invite you to take part in the Swedish Global Health Research Conference: How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From Research to Action.

Under konferensen kommer du också kunna se och interagera med bibliotekets utställning We Are All Involved: Voices from The Face of AIDS Film Archive. I en tidigare bloggpost kan du läsa mer om det unika arkivet Face of AIDS. 

Du kan förstås engagera dig på flera olika sätt för att påverka i rätt riktning. Om du jobbar på KI så har alla institutioner en eller flera personer som är miljö- och hållbarhetsombud och som samordnar det lokala hållbarhetsarbetet. Vänd dig till denna person om du har tips på konkreta åtgärder, eller bara vill snacka lite. Du kan även gå med i Klimatföreningen på KI (Facebookgrupp) som anordnar lite allt möjligt på campus. Det finns även en samordnare för studenter som är intresserade av dessa frågor. 

Vad kan du som individ göra på din arbetsplats/campus? Cykla till och från, är ett bra knep. I maj kommer de årliga Cykeldagarna på KI att anordnas, då du kan få hjälp med att vår-serva din cykel eller prova på cykelnyheter. Håll utkik under På gång när de blir av! Ett annat knep är att välja vegetarisk mat i lunchlådan och på restaurangen, och kanske föreslå att vegetarisk mat prioriteras vid personalmöten och konferenser? Vegetarisk mat har minst påverkan på klimatet, se exempelvis rapporten Hållbara konsumtionsmönster från Naturvårdsverket. 

* De allra mest miljövänliga ljusen är gjorda av raps eller bivax. De är inte helt lätt att hitta, men fler varianter är på väg ut på marknaden. Googla!

Sara Lind

Kommunikatör och samordnare för bibliotekets externa kommunikation. Jag pysslar också med grafik, trycksaksproduktion och videoproduktion. Du hittar mig också ute i biblioteket och i chatt och telefon. Jag är KIB:s miljö- och hållbarhetsombud och brinner för dessa frågor.