Matcha din pedagogik med rätt fysisk lärandemiljö!

Under de senaste åren har KI satsat på att utveckla och förbättra både de formella och de informella lärandemiljöerna, med utgångspunkt i forskning om lärande och hur lärandet kan stödjas av rummets utformning. Om du vill få ut det mesta av rummets möjligheter finns nu en endagskurs (vid två tillfällen i början av maj) som ger en utförlig bakgrund till varför de omarbetade lärosalarna ser ut som de gör; till exempel hur de stödjer dialog och kommunikation, kollaboration och peer-learning. Med denna kunskap i bagaget har du större möjligheter att hitta en lärandemiljö som stödjer din undervisning och studenternas lärande. Läs mer och anmäl dig här!


Bilden är lånad från Internwebben.