KIB Workshop - en späckad vårtermin för dig som doktorand

Nu finns vårens workshop-serie för doktorander färdig på KIB:s webbplats. Denna termin erbjuder vi sjutton aktiviteter!

Syftet med serien är att bidra till utbildningen av doktorander vid KI. Vi gör det genom att utforska och diskutera olika aspekter av den vetenskapliga kommunikations- och publikationsprocessen. Dessa tillfällen gör det möjligt att på ett konkret sätt arbeta med frågeställningar som kan vara relevanta i din tillvaro som doktorand. Det kan handla om databassökning, referenshantering, akademiskt skrivande eller hur man undviker plagiat.

Läs mer om utbudet under På gång, där du också anmäler dig. Du får också gärna ladda ned pdf-versionen av programmet och affischera på din institution.

Vi erbjuder två nya workshoppar den här terminen: en som handlar om avancerad litteratursökning för systematiska översikter; en annan som undersöker de biomolekylära databaserna Monarch Initiative och Open Targets – "Breakthrough" biomolecular databases.

Workshopparna är kostnadsfria men vi vill att du anmäler dig om du är intresserad av att delta. Länk till anmälan hittar du för varje tillfälle i kalendern. Där hittar du också tid och plats för workshoppen.

De flesta av workshopparna kan vi också erbjuda "on demand" på din institution! Enklaste sättet att beställa en workshop är att fylla i beställningsformulär.

Vi har också en workshopserie designad för masterstudenter; du hittar alla dessa tillfällen i kalendern.

Om du har några frågor kring workshop-serien kan du kontakta KIB:s forskarstöd.

Henrik Schmidt

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Undervisar doktorander och forskare i frågor som rör litteratursökning, publicering och publikationsuppföljning.