KIB delar öppen proxy-config

Hej bibliotek!

Vi på KIB har valt att publicera vår proxy-konfigurationsfil i ett öppet repositorium på GitHub och vill uppmuntra andra lärosäten att bidra med sina konfigurationsfiler på samma sätt.

För att själva lära oss mer om öppet data, i linje med KIB:s övergripande mål för 2020 "att maximera KIB:s bidrag till KI:s infrastruktur för öppen vetenskap", bestämde vi oss för att öppna upp vårt administrativa data för EZProxy. EZProxy är ett system som redan bygger på öppen källkod och lämpar sig väl för att öppna upp ytterligare. Samtidigt är vi många lärosäten och organisationer i Sverige som använder oss av EZ-proxy för att erbjuda fjärraccess till licensierade e-resurser.

Även om många konfigurationer, så kallade database stanzas, finns öppet publicerade hos OCLC upplever vi att det ofta är till stor hjälp i felsökningsarbetet att kunna få information om vilka direktiv som används i andra lärosätens konfigurationsfiler. Ibland för att stanzan saknas hos OCLC, men också för att ett direktiv kan skilja sig beroende på lokal miljö och vilka andra resurser som finns i konfigurationsfilen.

KIB:s konfigurationsfil är publicerad under en CC0-licens och uppdateras varje lördag för att återspegla aktuell konfiguration.

Kontakta gärna oss, Henrik Åkerfelt eller Karin Perols, om ditt bibliotek är intresserat av att hitta en lösning på hur ni kan publicera er konfigurationsfil öppet tillgängligt i samma repositorium som KIB.

Henrik Åkerfelt

Bibliotekarie med fokus på tillgängliggörande av e-resurser och metadata. En av rösterna i PID-podden.

Karin Perols

Bibliotekarie med fokus på tillgängliggörande av e-resurser och metadata. En av rösterna i PID-podden.