Jag har sökt i reSEARCH – bör jag söka i flera databaser för att inte missa något?

Den frågan får vi ibland i biblioteket. Svaret på frågan beror förstås på vad det är du vill hitta – vad har du för syfte med din informationssökning? Ska du göra en systematisk litteraturöversikt eller vill du bara snabbt hitta ett par artiklar som du på en gång vet att biblioteket har tillgång till?

Vad hittar jag när jag söker i reSEARCH?

I bibliotekets samlingar finns tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter, artiklar, uppslagsverk och databaser. I reSEARCH finns så gott som allt det materialet samlat och sökbart på ett och samma ställe. Det gör att du snabbt kan hitta material som biblioteket har direkt tillgång till, online eller i tryckt format. Du kan också söka i reSEARCH om du redan har en referens till en bok, artikel eller tidskrift och vill veta om biblioteket har den.

Hur ska jag söka?

Om du är ute efter en särskild referens så brukar det vara enklast att hitta den genom att söka på några ord i titeln tillsammans med författarens efternamn. Du kan också söka med hjälp av till exempel PMID-nummer om du har ett sådant. Precis som i de flesta andra databaser så kan du kombinera dina sökord med AND och OR. I reSEARCH är en stor del av materialet sökbart i fulltext. Det innebär att dina sökord kan finnas var som helst i artiklarna, och inte enbart i titel, abstract eller ämnesord som annars ofta är fallet. Detta kan vara bra om du har ett smalt ämne eller om du söker efter ett specifikt begrepp eller fras. Det gör dock att du i många fall kan få ett stort antal träffar. Använd avgränsningarna till vänster om träfflistan för att begränsa ditt sökresultat.

Vad hittar jag om jag bockar för ”Sök även material utan åtkomst via biblioteket”?

När du söker i reSEARCH söker du i ett stort index som bland annat inkluderar hela Pubmed, SveMed+, Web of Science och Psycinfo. Standardinställningen i reSEARCH är dock att du bara söker bland det material (tryckt och elektroniskt) som biblioteket köpt eller prenumererar på. 

Det är först när du bockar för "Sök även material utan åtkomst via biblioteket" som du söker i dessa databaser i sin helhet. Då kan du hitta material som biblioteket inte har i sina samlingar och det kan du vanligtvis beställa via fjärrlån.

Vad hittar jag när jag söker i databaser?

En ämnesdatabas, som Pubmed, SveMed+, Cinahl eller Psycinfo, är en (ständigt växande) samling av referenser inom ett visst ämnesområde. I många databaser taggas alla artiklar med kontrollerade ämnesord, vilket kan göra det lättare att hitta allt som finns skrivet om ett visst ämne. I Pubmed används till exempel MeSH-termer för att tagga artiklar. Det finns också breda, tvärvetenskapliga databaser, som Web of Science, som samlar vetenskapliga artiklar från olika ämnesområden. Web of Science är en fritextdatabas, vilket innebär att den inte har kontrollerade ämnesord. Däremot innehåller databasen information om citeringar och har en mer avancerad sökfunktionalitet än reSEARCH, som du kan använda för att förfina din sökning.

När ska jag söka var?

Så, för att återkomma till frågan i rubriken, det du kan missa när du “bara” söker i reSEARCH och inte bockar för rutan “Sök även material utan åtkomst via biblioteket” är allt det material som biblioteket inte har direkt tillgång till, men som vanligtvis går bra att beställa via fjärrlån. Du missar också möjligheten att söka med hjälp av kontrollerade ämnesord, vilket ofta är användbart när du ska göra mer uttömmande, systematiska sökningar. Det finns också databaser med en annan typ av sökfunktionalitet, som gör det möjligt att förfina din sökning på andra sätt än i reSEARCH.

Vill du däremot göra en snabb, enkel sökning och bara är intresserad av material som du har tillgång till direkt via biblioteket, tryckt eller online, så passar reSEARCH bra. I reSEARCH söker du i en bred samling, och kan då hitta sådant som du kanske har missat när du har sökt i snävare databaser. reSEARCH är också bra vid tillfällen då du vill kunna söka i hela artiklarnas fulltext.

Sabina Gillsund

Bibliotekarie på KIB som främst arbetar med undervisning och handledning för studenter. Jag indexerar också artiklar till databasen SveMed+.