Jag älskar kärnmeningar

De flesta studenter som besökt mig för språk- och skrivhandledning på engelska har nog märkt att jag älskar kärnmeningar, eller ”topic sentences” som de heter på engelska. Nördigt? Javisst! Men kärnmeningar är ju så konkreta och samtidigt så oerhört användbara, oavsett vilken nivå man befinner sig på som uppsatsskribent.

Vad är en kärnmening?
Så vad är då en kärnmening? För att kunna beskriva det måste jag börja med att skriva lite om styckeindelning. Den kanske viktigaste principen för styckeindelning är att varje stycke i en text ska behandla ett enda ämne (och alltså inte flera på en gång). Varje stycke ska dessutom ha att specifikt syfte och tillföra något nytt. En kärnmening är en mening som fångar själva essensen i stycket, det allra viktigaste, det som skiljer stycket från alla andra stycken i texten. Kärnmeningen brukar vara den första meningen i stycket, där den tydligt signalerar till läsaren vad stycket handlar om.

Kärnmeningen måste såklart vara ganska generell – du kan ju inte säga allt om ämnet i en enda mening. I resten av stycket kan du sedan utveckla och underbygga det du skriver i kärnmeningen, samt eventuellt ge exempel som styrker det du skrivit.

Kärnmeningar underlättar för din läsare
En kärnmening hjälper din läsare att hänga med i texten eftersom hon redan i början av stycket vet vad det kommer att handla om. En van läsare av vetenskapliga texter förväntar sig också en sådan signal som kärnmeningen innebär, medvetet eller omedvetet – och kan därför känna sig vagt förvirrad om det inte finns någon sådan mening, eller inledningsvis tro att du skriver om något annat än du gör.

Kärnmeningar hjälper dig som skribent
Kärnmeningar gör alltså texten läsvänlig och är därför bra för din läsare, men de är minst lika bra för dig som skribent och de kan vara kraftfulla redskap när du arbetar med din text. Arbete med kärnmeningar tvingar dig att fundera över relevansen i varje stycke – vad vill du säga i just det stycket? Vad är viktigast? Vad ska lyftas fram?

När du formulerat en kärnmening så kan du gå igenom varje mening i stycket och se om de hör ihop med kärnmeningen. Inte? Då får du antingen göra om kärnmeningen så att den passar hela stycket, eller ta bort den mening som inte passar. Kanske hör den hemma i ett annat stycke, kanske behövs ett helt nytt stycke för att behandla ämnet – eller kanske är den intressant men inte helt relevant (och bör då tas bort).

Vill du ha fler tips?
Boka gärna tid hos Academic Writing Support för att lära dig mer om kärnmeningar och andra konkreta verktyg vi kan erbjuda. Skriver du på svenska? Vilken tur att mina kolleger Bodil och Kristina i svenska språkverkstaden också gillar kärnmeningar! :)

Anna M Borgström

Filosofie licentiat i engelska som handleder i vetenskapligt skrivande på engelska. Ni träffar mig oftast i språkverkstaden i Solna, men ibland också i Flemingsberg.