It takes two to tango

Nej, det handlar inte om den eldiga argentinska dansen utan är titeln på den tiotusende doktorsavhandlingen som utgetts vid KI. Den har förstås en mer beskrivande undertitel också, ”An inquiry into healthcare professional education environments”,  är skriven av Per J. Palmgren och försvaras idag den 29 januari.

I KI:s drygt tvåhundraåriga historia spelar den akademiska avhandlingen en avgörande roll. Palmgrens avhandling utgör nummer 10 000 i en nummersvit som sträcker sig så långt bakåt i tiden som till senare delen av 1800-talet. Numera utgör den löpande nummersviten ett rent internt nummer som tilldelas alla tryckta avhandlingar som lämnas in till biblioteket, men faktum kvarstår att Palmgrens avhandling är den tiotusende i en obruten räcka som startade för mer än etthundrafyrtio år sedan.

Som den första doktorsavhandlingen vid KI brukar man räkna ”Om Torpa källa”, författad av Alfred Levertin och utgiven år 1875. Spänningen mellan universiteten och KI på 1800-talet gjorde att man inte kunde hålla offentliga disputationer på KI före 1875, även om forskning hade bedrivits sedan tidigare. Levertins avhandling behandlar den mineralkälla eller hälsobrunn som låg vid Göta älv strax söder om Trollhättan och varifrån det buteljerades och såldes vatten under senare delen av 1800-talet. Avhandlingen går fortfarande att köpa antikvariskt via till exempel Bokbörsen till ett pris av 400 kr.

Till en början var antalet avhandlingar per år vid KI ganska blygsamt, men under 2000-talet ökade antalet och ligger för närvarande på drygt 350 stycken per år. Fram tills 1995 fanns doktorsavhandlingarna endast tillgängliga i tryckt form, men detta år infördes den elektroniska spikningen, dock utan krav på att man skulle leverera en fulltext. Den 1 januari 2005 infördes kravet på att ramberättelsen skulle vara tillgänglig elektroniskt. I KI Open Archive ingår numera de äldre posterna från perioden mellan 1995 och 2005 som importerats hit.

Så idag gör vi hatten av för Per Palmgren och hans avhandling som utgör ett märkestal i en lång akademisk tradition här på KI. Vi önskar honom en lyckosam disputation och en glad disputationsfest – och kanske blir det en tango på dansgolvet?

Karin Niklasson Gråd

Bibliotekarie på KIB som arbetar med inköp och katalogisering av framförallt tryckta böcker och avhandlingar. Bemannar den supportfunktion som tar emot inköpsförslag på nya böcker.