Hur kan du återge information med ”dina egna ord”? Om att omformulera när du refererar

I ett tidigare blogginlägg kunde du läsa om varför det är viktigt att omformulera information som du tar från andra källor och använder i din text. Men att omformulera, att återge informationen med dina egna ord, är ofta lättare sagt än gjort. Kanske sitter du likt många andra och funderar febrilt på hur du ska kunna presentera informationen så att innebörden inte ändras samtidigt som språket fortfarande ska låta akademiskt?

Först och främst vill jag avråda dig från något många gör: att sitta med ögonen fixerade på källan, samtidigt som du försöker formulera en egen mening. Det är nästan omöjligt att skriva något vettigt i det läget. Det är lätt att fastna i originalformuleringen, och det kan ge rejäl prestationsångest att stirra på de välformulerade meningarna. Kom dock ihåg att artikelförfattaren arbetat länge med sin text, och den tiden har inte du som student.

Prova istället att göra följande:

  1. Läs igenom texten/avsnittet och försök förstå informationen som du vill förmedla. Om det behövs kan du skriva ned siffror och centrala begrepp som stöd för minnet.
  2. Fundera på vilka delar av informationen som är relevanta för ditt sammanhang.
  3. Försök sedan uttrycka informationen med dina egna ord, utan att titta på originaltexten.
  4. Kontrollera din text mot originalet, dels för att kontrollera att informationen du skrivit överensstämmer med det som står i källan, dels för att säkerställa att din formulering inte hamnade alltför nära den ursprungliga. Justera om nödvändigt din formulering.
  5. Gör en tydlig källhänvisning, både i själva texten och i referenslistan. Om du håller koll på dina källor från början sparar du inte bara tid utan undviker också den frustration som uppkommer när du måste läsa igenom ett stort antal artiklar för att hitta rätt källa. Använd dig gärna av ett referenshanteringsprogram för att hålla ordning på dina referenser

När du omformulerar, undvik att enbart byta ut ett par ord från originaltexten – då blir det nämligen ingen riktig bearbetning av materialet, och bearbetningen av texten utgör en viktig del av hur du tillgodogör dig kunskap och av hur din läsare kan se att du har förstått texten. 

Undvik också att omformulera långa avsnitt från en enda källa, eftersom du då riskerar att förlora fokus på vad du vill säga (med hjälp av källan) och istället fokusera alltför mycket på källan. Det är bättre att fundera på exakt vilka delar av texten som är relevanta för din uppgift, och gärna lägga ihop informationen med material från en eller flera andra relevanta källor. Din läsare vill veta vad du har att säga, med hjälp av källor – inte bara vad källorna i sig innehåller.

Viktigt att komma ihåg är dock att vissa saker inte ska omformuleras alls, t.ex. begrepp, termer, siffror och specifika tids- och rumsangivelser. Dessa måste vara desamma för att bevara den ursprungliga meningen.
Tycker du att det är svårt att omformulera information från källor till dina egna ord? Under terminstid kan du boka tid för att diskutera din text med oss i språkverkstaden. Vi handleder både dig som skriver på svenska och dig som skriver på engelska.

Anna M Borgström

Filosofie licentiat i engelska som handleder i vetenskapligt skrivande på engelska. Ni träffar mig oftast i språkverkstaden i Solna, men ibland också i Flemingsberg.