Hur bra är du på att läsa och förstå akademiska texter? Testa dig själv!

Att kunna läsa akademiska texter är viktigt. På högskolan är texterna längre och mer komplexa än dem du läser i andra sammanhang, och ibland blir nya studenter förvånade över hur mycket man måste läsa. Räkna alltså med att du måste läsa mycket och att det är enklare att klara studierna och lära sig mycket om man är duktig på att läsa. 

Hur bra är du på att läsa akademisk text på svenska? Ta vårt test! Testet innehåller sju frågor och du får poäng och resultat när du har besvarat alla frågor.

JA = 2 poäng, NEJ = 0 poäng   IBLAND = 1 poäng

1.    Jag förstår mellan 95 % och 100 % av orden i akademiska texter.     
JA      NEJ    IBLAND

2.    Jag förstår det som står ”mellan raderna” i texten.        
JA     NEJ    IBLAND
 
3.    Jag har lätt att hitta de viktigaste punkterna i en akademisk text.         
JA     NEJ     IBLAND

4.    Jag kan berätta med egna ord för någon annan vad jag har läst.          
JA     NEJ    IBLAND

5.    Jag kan använda det jag har läst och sätta in det i de texter jag skriver själv.      
JA     NEJ    IBLAND

6.   Jag varierar mitt sätt att läsa beroende på syftet med läsningen. 
JA    NEJ    IBLAND

Maxpoäng: 12

10 - 12 poäng
Du verkar inte ha några problem med att läsa akademiska texter. Du förstår det som du läser och du kan använda det för att visa läraren vad har lärt dig när du skriver olika slags texter. Om du (ändå) skulle vilja diskutera din lästeknik, din studieteknik eller ditt akademiska skrivande, boka en tid hos språkverkstaden

8 - 9 poäng
Du kan utveckla din lästeknik!  Antagligen tycker du att det känns lite jobbigt att läsa långa och komplicerade texter. Kanske fastnar du ibland på svåra ord och uttryck men slår inte upp dem, eller så har du svårt att formulera texten på ett självständigt sätt. Vill du diskutera hur du kan förbättra din lästeknik, din studieteknik eller ditt akademiska skrivande? Boka en tid hos språkverkstaden

Mindre än 7 poäng
Din lästeknik kan absolut utvecklas, men kanske behöver du lite stöd! Du tycker troligen att det är ganska jobbigt och tidskrävande att studera. Vill du diskutera hur du kan förbättra din lästeknik, din studieteknik eller ditt akademiska skrivande? Boka en tid hos språkverkstaden

Om du vet att du har läs- och skrivsvårigheter kan du få tillgång till bibliotekets resursrum och talböcker. Du kan läsa mer om det stöd som biblioteket erbjuder.

Kristina Froelich

Jag är utbildad språkkonsult i svenska och arbetar sedan 2012 som texthandledare i språkverkstaden. Förutom att ge texthandledning ger jag också föreläsningar om akademiskt skrivande på flera av grundutbildningsprogrammen. Du hittar mig oftast i Huddinge.