HBTQ-föregångare bakom unik tidskriftsvolym

I samband med att RFSL Stockholm vid årsskiftet lämnar sina lokaler på Sveavägen efter snart 30 år har litteraturen i förbundets bibliotek gåtts igenom av personal från KB, Kungliga biblioteket. En stor del av beståndet utgjordes av referensexemplar ur dåvarande bokhandeln Rosa Rummets utländska sortiment, litteratur som importerats under denna bokhandels verksamhetstid på 1980- och 1990-talen. Men en hel del annat fanns också, bland annat en volym i serien Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 3. Jahrg. 1901, som visade sig tillhöra KIB. Det mångåriga lånet är nu återlämnat till oss och volymen kommer att skickas till biblioteksdepån i Bålsta och där införlivas med KIB:s äldre tidskriftssvit.

Denna volym från 1901 är det enda bestånd KIB haft av serien, och det är också det enda bestånd som finns registrerat i den nationella databasen Libris. Tidskriften utkom under varierande titlar och med olika frekvens mellan 1899 och 1933. Bakom utgivningen stod Das Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, WhK (sv: Vetenskapliga humanitära kommittén), en organisation för HBTQ-rättigheter som grundades av Magnus Hirschfeld, tysk läkare och sexolog.

Hirschfeld, som föddes i Polen som son till en framstående judisk läkare, var en av förgrundsgestalterna inom den tidiga rörelsen för homosexuellas rättigheter. År 1897 flyttade han till Berlin där han var med  och grundade kommittén vars syfte var att arbeta för avskaffandet av lagen som kriminaliserade manlig homosexualitet, paragraf 175 i den tyska strafflagen. Under Hirschfelds ledning samlade kommittén in över 5000 namnunderskrifter  i syfte att stjälpa paragraf 175, som Hirschfeld ansåg uppmuntrade till utpressning. Bland dem som skrev under fanns flera personer från den dåvarande kulturella och vetenskapliga eliten med namn som Albert Einstein, Hermann Hesse, Käthe Kollwitz, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke och Martin Buber.

Hirschfeld ville skapa förståelse för de sexuellt avvikande och menade att dessa ”avvikelser” var medfödda, och skapade en kategori av ”sexuella mellanstadier” (ty: sexuelle Zwischenstufen) där de homosexuella inordnades. Det forskningsinstitut han grundat i Berlin år 1919, Institut für Sexualwissenschaft, blev ett högkvarter för en internationell reformrörelse och hans böcker och föreläsningar hade stort inflytande på sexualforskare i hela västvärlden. I hemlandet angreps han dock upprepade gånger under 1920-talet av högerextremister, både i pressen och rent fysiskt. Under de landsomfattande bokbålen i Nazityskland våren och sommaren 1933 brändes tusentals av böcker som plundrats från institutets bibliotek, däribland Hirschfelds ”Sexualerziehung” (sv: sexualuppfostran).

Han medverkade som manusförfattare och hade själv en liten roll i filmen ”Anders als die Andern” (1919), som innehöll en av de första homosexuella rollfigurerna som skrivits för film och som var långt före sin tid i sin skildring av homosexualitet. Filmen finns utgiven på DVD under titeln ”Different from the Others” i KINO Videos serie ”Gay Themed Films of the German Silent Era. I detta klipp dyker Hirschfeld upp i den sista scenen i filmen.

År 1930 genomförde Hirschfeld, tillsammans med gynekologen Kurt Warnekros, världens troligen första könskorrigering på den danska konstnären Lili Elbe, född som Einar Wegener 1882 i Vejle. En serie operationer utfördes på institutet för att omvandla Wegener till kvinna. Tragiskt nog avled Lili efter den tredje operationen när den inplanterade livmodern stöttes bort av hennes kropp. Om Lili Elbe publicerade David Ebershoff år 2000 en biografisk roman, ”The Danish Girl”, som filmatiserades år 2015 av Tom Hooper med Alicia Vikander i en av huvudrollerna.

Att Magnus Hisrchfeld var läkare och medicinalråd gav tyngd åt den politiska kampen för de homosexuella, och hans pionjärarbete i Das Wissenschaftlich-humanitäres Komitee vann under 1900-talets första decennier ett allt större erkännande även i Sverige. Bland de svenskar som tagit intryck av Hirschfeld finns bland andra Elise Ottesen-Jensen, som tog initiativet till Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU).

Så, bakom lånet som nu returnerats till KIB efter ett mångårigt utlån till RFSL Stockholm fanns en intressant historia om en framsynt visionär och föregångsman som stred för HBTQ-personers mänskliga rättigheter. Med tanke på KIB:s arbete för likaberättigande och fokus på normkritik, bland annat genom arbetet med Normkritiska samlingen, är det glädjande att den smått unika volymen nu återkommit till KIB:s hyllor.

Källor

Karin Niklasson Gråd

Bibliotekarie på KIB som arbetar med inköp och katalogisering av framförallt tryckta böcker och avhandlingar. Bemannar den supportfunktion som tar emot inköpsförslag på nya böcker.