Happy Pride önskar KIB!

Nu under Prideveckan vill vi passa på att påminna om vår normkritiska boksamling (Solna och Huddinge). Samlingen ska synliggöra perspektiv som ofta blir tystade, exkluderade eller stereotypt representerade. Genom att tillhandahålla litteratur med ett normkritiskt fokus hoppas vi kunna skapa förutsättningar för alla studenter och anställda på KI att förbättra sina kunskaper inom området för lika villkor.

Vi hoppas att samlingen ska inspirera och hjälpa oss att få syn på begränsande strukturer så att vi alla kan bidra till att skapa ett mer inkluderande universitet och en jämlik vård. Just den här veckan passar det extra bra att förkovra sig i någon av våra böcker med HBTQ-tema. För den som vill fördjupa sig ytterligare hålls det under veckan en rad föreläsningar på Pride House Kulturhuset.

Karolinska Institutet deltar också i årets Prideparad

Miritt Zisser (tjl.)

Jag jobbar mest med bibliotekets undervisning på läkarprogrammet och handleder studenter i KIB-labb. Jag tycker det är väldigt lärorikt och inspirerande att jobba på ett medicinskt universitetsbibliotek!