Först är störst?

I själva verket döljer sig en hel del information bakom författarordningen. Och några generella regler för densamma finns inte.

Det mest uppenbara sättet att ange fler författare är att presentera dem i strikt alfabetisk ordning. Detta är vanligt inom matematik, ekonomi och datavetenskap och skapar ju inga diskussioner eller potentiella konflikter inom författargruppen.

Ett annat sätt är att ange författarna i den ordning och i vilken grad de bidragit till artikelns tillkomst: den som bidragit mest hamnar som första författare, de som bidragit mindre får stå längre bak i listan.

Och det är här det blir desto mer krångligt. Kort sagt: i vilken grad har författarna bidragit till den forskning som ligger bakom artikeln, och hur kommer man överens om det?

Inom det biomedicinska fältet finns ett styrdokument – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals – publicerat av ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors). Där finns en hel del att läsa om hur man bör bete sig när man publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter. Dessvärre blir man inte mycket klokare av att läsa passusen om författarordning:

    ”The group [författarna] should jointly make decisions about contributors/authors before submitting the manuscript for publication. The corresponding author/guarantor should be prepared to explain the presence and order of these individuals.”

Inom medicin avspeglar författarordningen i regel i vilken mån forskaren bidragit till artikelns tillkomst, där förste och siste författare är de viktigaste positionerna. Generellt ser det ut på följande sätt:

  • Första författaren är den som bidragit mest; inte helt sällan en doktorand eller postdoc.
  • Sist står i regel en senior författare; ofta en professor som lett arbetet och som lägger en sista hand vid artikelns manuskript. Denna person är nästan alltid korresponderande författare, det vill säga den författare som är kontaktperson med tidskriften som publicerar artikeln.
  • Mellan förste och sista författare hittar vi resten av forskarna som på ett eller annat sätt bidragit till forskningen i artikeln.

Läs mer:

  1. Marušić A, Bošnjak L, Jerončić A. A systematic review of research on the meaning, ethics and practices of authorship across scholarly disciplines. PloS one. 2011 Jan;6(9):e23477.
  2. Dance, A. Authorship: Who's on first? Nature. 2012 Sep 27;489(7417):591-3.
  3. Baerlocher MO, Newton M, Gautam T, Tomlinson G, Detsky AS. The meaning of author order in medical research. J Investig Med. 2007 May;55(4):174-80.

(Det här inlägget publicerades ursprungligen på bloggen c/o KIB 2012-11-29)

Carl Gornitzki

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Ansvarar för KIB:s sökuppdragsverksamhet. Undervisar på läkarprogrammet.