Förhandlingar om Elsevier-avtalet tas upp på nytt i augusti

KI, som alla andra universitet och högskolor i Sverige, har saknat direkt tillgång till fulltexten till artiklar som har publicerats efter juni 2018 i Elseviers tidskrifter (KI:s forskare har kunnat komma åt Elseviers tidskrifter genom tjänsten Get it now). Anledningen är att förlaget inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång.  

Under årets gång har Bibsamkonsortiet (KB) och Elsevier undertecknat en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) och efter detta har parterna kunnat starta om förhandlingarna. Förhandlingarna fortsätter i augusti och ambitionen är att ha ett nytt avtal klart inför 2020. 

Vi på KIB har märkt att våra forskare och andra användare har förstått situationen väl och varit mycket tålmodiga. Vi märker ändå att det i nuläget är ett hinder för många, och behovet av direkt tillgång är stort. Mitt önskemål är att hitta en bra lösning som leder till öppenhet med ett förmånligt pris.

Mer information om uppsägningen av avtalet och om hur man får tillgång till artiklar.

Annikki Roos

Bibliotekschef på KIB, men har också en PhD i informationsbehandling. Har ett stort intresse och engagemang för tillgängliggörande av både publikationer och data.