Finlir med aspektord: Att söka efter biverkningar och komplikationer i Pubmed och SveMed+

Majoriteten av alla MeSH-termer kan avgränsas med aspektord.  Det finns för närvarande 83 stycken, strikta regler bestämmer vilka aspektord som får användas med vilka MeSH-termer. Aspektorden är som MeSH-termerna – indelade i hierarkiska strukturer.  Begränsar man en MeSH-term med aspektord i Pubmed eller SveMed+ ”exploderas” båda – det vill säga att man får med alla artiklar med termer underordnade den man har sökt på – det gäller även aspektordet.

Men för att komma tillbaka till ämnet, biverkningar i samband med behandlingsmetod eller läkemedel söks fram med hjälp av aspektordet ”Adverse Effects” (AE). Biverkningarna orsakar ofta sjukdomar eller andra problem – dessa orsaker söks fram med aspektordet ”Etiology” (ET).

”Blödningar i mag-tarmkanalen efter gastrisk bypass operation”

Gastric Bypass/Adverse Effects
Gastrointestinal Hemorrhage/Etiology

”Läkemedelsallergi förorsakad av antibiotika”

Anti-Bacterial Agents/Adverse Effects
Drug Hypersensitivity/Etiology

Men kan inte sjukdomar ge biverkningar då? Njae, sjukdomar kan ge komplikationer och förorsaka följdsjukdomar. Då använder man aspektordet ”Complications” (CO). Låt oss ta ett exempel: för att begränsa till artiklar som enbart handlar om benbrott hos äldre personer som orsakats av osteoporos används aspektordet ”Complications” (CO). Komplikationen förorsakar ”Etiology” (ET) en osteoporosfraktur.

”Benbrott efter fall hos äldre med osteoporos”

Osteoporosis/Complications
Osteoporotic Fractures/Etiology

”Typ 2 diabetes orsakad av sjuklig övervikt”

Obesity, Morbid/Complications
Diabetes Mellitus, Type 2/Etiology

Vet man inte riktigt hur sjukdomarna hänger ihop och vilken som orsakar vilken – får båda sjukdomarna aspekten ”Complications” (CO).

”Tjocktarmsbesvär och helicobacterinfektion – vilken sjukdom kom först”

Irritable Bowle Syndrome/Complications
Helicobacter Infections/Complications

Hur använder man rent tekniskt aspektorden i Pubmed och SveMed+?

I Pubmed finns det flera sätt att avgränsa sökningen med aspektord. Ett sätt är att välja Advanced search och under All Fields skrolla fram och välja MeSH Terms. I sökfältet skriver man in termen och klickar på Show index list till höger.

Då öppnar det sig en lista på termen och alla tillåtna aspektord. Här kan man även se hur många artiklar som finns i Pubmed med den specifika termen begränsad med varje enskilt aspektord. Mer om hur Advanced search builder funkar kan du se på youtube.

Ett annat sätt är att med hjälp av MeSH Database söka fram relevant MeSH-term och avgränsa genom att välja bland de tillåtna aspektorden. Sökningen byggs upp med hjälp av Search builder. Om du vill lära dig hur du kan använda  MeSH database och subheadings så titta gärna på NLMs tutorial.

I SveMed+ går man in under fliken Avancerad sökning och skriver in en term i MeSH-term fältet. När du skrivit in termen lägger du till ett snedstreck (/) direkt efter sista bokstaven. Då dyker de möjliga aspektorden upp i en rullgardinsmeny.

Har du några frågor om hur du söker med aspektord kan du maila till kib@ki.se.

Klas Moberg

Bibliotekarie som indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bland annat på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).