Filmarkivet Face of AIDS öppnar upp 350 filmer för allmänheten

Filmarkivet Face of AIDS (FoA), som innehåller filmer om den globala aidsepidemin från 1986 och framåt, har öppnat upp en del av arkivet för allmänheten. Det är nu möjligt att söka bland cirka 350 filmer på arkivets webbplats. Det fullständiga arkivet på mer än 2 000 filmer är tillgängligt för forskare, lärare och studenter efter ansökan. 

Face of AIDS Film Archive är en unik visuell historik över en global epidemi. Den består av såväl färdiga reportage och dokumentärfilmer som oredigerat filmmaterial. Journalisten och filmregissören Staffan Hildebrand har filmat i drygt 40 länder, han har intervjuat forskare, aidsaktivister, personer som injicerar droger, sexarbetare och många andra med erfarenhet av hiv och aids. På biblioteket har filmerna nu indexerats för att göras sökbara och försetts med innehållsreferat och bakgrundsmaterial.
 
Arkivet har redan uppmärksammats i forskarvärlden, och just nu pågår ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt initierat av filmvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, där även forskare från KI deltar. “Arkivet ger stora möjligheter”, säger forskaren Mariah Larsson vid Linnéuniversitetet. “Vi vill dels skriva historien om hiv- och aidsepidemin och dels titta på frågor som representation, hur man pratar om säkrare sex, hur olika stigmatiseringar fungerar och om filmregissören som aktivist.”

Face of AIDS Film Archive har nu börjat användas i undervisningen på KI. Lärarna betonar framför allt vikten av att studenterna får möta andra frågeställningar kring hiv och aids än rent medicinska: stigma, kvinnors och barns situation, internationella jämförelser, osv. Filmerna kan ge en djupare förståelse av historien och beskriva utvecklingen från den tid då aids var lika med en dödsdom fram till dagens effektiva läkemedel. Det långa tidsperspektivet möjliggör också studier av hur attityder och arbetssätt har förändrats genom åren. Lärarna ser framför sig hur FoA-arkivets filmer kan utgöra en enkel och snabb ingång till ett ämne. “Jag skulle vilja påstå att arkivet är ett mycket värdefullt bidrag till att ge unga forskare perspektiv” påpekade Max Essex vid Harvard AIDS Initiative redan 2004.

Även på gymnasienivå är filmerna en resurs i undervisningen. På Naturvetarprogrammet vid Västermalms Gymnasium i Sundsvall har eleverna jobbat utifrån filmen “Women at the Frontline” som fokuserar på kvinnors engagemang i frågor om hiv och aids runt om i världen. 

Arkivet har också uppmärksammats internationellt. Förfrågningar har kommit från utländska universitet, däribland Harvard University och London School of Hygiene and Tropical Medicine. I oktober 2016 medverkade Staffan Hildebrand vid ett symposium om hiv och aids historia vid Cold Spring Harbor i USA, HIV/AIDS Research: Its History and Future, där han talade om sitt trettioåriga arbete med att dokumentera aidsepidemin runt om i världen. 

Till Världsaidsdagen 2017 planerar biblioteket att öppna en utställning som bygger på material ur arkivet.

För kontakt om Face of AIDS, mejla till faceofaids@ki.se

Fredrik Persson

Martin Kristenson

Jag arbetar på KIB sedan 1990, bland annat med Face of AIDS Film Archive, bokinköp och fjärrlån.