En norm är en norm är en orm i gräset

Skriver du uppsats och är på jakt efter en spännande twist på din frågeställning? Är du nyfiken på att nyansera dina studier eller din forskning genom nya perspektiv? Tänker och agerar du bortom det binära?

På KIB är vi intresserade av frågor som rör allas lika värde och rätt till bland annat studier och vård på lika villkor och med anledning av deninternationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT) den 17 maj vill vi på KIB uppmärksamma dessa frågor. Vi ser gärna att frågorna diskuteras och problematiseras i alla våra rum; såväl de fysiska som de virtuella. KIB är en del av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige och ska enligt §2 av bibliotekslagen ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (SFS2013:801). Och vi anser vidare att för att kunna bilda åsikter, på goda grunder, behöver en vara tillräckligt informerad. Det låter väl rimligt?

Biblioteket har en hel del litteratur som vill synliggöra strukturer och normer i samhället; en del av materialet är skönlitteratur, mycket av det är vetenskapliga publikationer och facklitteratur och det mesta av det är kritiskt med syftet att förändra och förbättra livet för alla individer.

Karin Niklasson Gråd skrev tidigare i vår ett fint blogginlägg som beskriver litteraturen i KIB:s Normkritiska samling i allmänhet och den hyllade Swede Hollow (Larsmo, 2016) i synnerhet. Normkritiska samlingen innehåller över 100 titlar som alla på ett eller annat sätt antar ett kritiskt perspektiv och utgår från diskrimineringsgrunderna. Här finns många guldkorn och måsten för allt från den nyfikna till den insatta.

Böcker är naturligtvis bra, men de är barn av sin tid och åldras som allt annat. Söker du det senaste, det hetaste och de frågor som ligger i framkant kan våra omfattande elektroniska tidskriftsamlingar vara av intresse. Med titlar som Journal of LGBT youth, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Violence and gender, Journal of Aging and health, Ethnic and racial studies, Journal of disability and religion och Transgender health, för att nämna några få, spänner de elektroniska samlingarna över flera av de centrala frågorna när det gäller lika villkor och lika behandling.

För ökad tillgänglighet och som en nästintill retorisk poäng är flera av titlarna dessutom så kallade open access-tidskrifter, något som i sig är spännande ur ett demokratiskt perspektiv.

Den intresserade kan läsa mer om diskrimineringsgrunderna hos Diskrimineringsombudsmannen, om det pågående arbetet med lika villkor på KI och vad som gäller för dig som är student på KI

Känner du att det saknas något perspektiv, ser du en lucka i bibliotekets samlingar, har du hittat en fråga utan röst? Kom då ihåg att du som är KI-ansluten alltid är välkommen att lämna ett inköpsförslag. På så sätt kan vi hjälpas åt att hålla samlingarna levande och relevanta och bereda plats för alla röster.

Erik Svallingson

Bibliotekarie med en bakgrund i både omvårdnad och grafisk design, och ett stort intresse i vetenskaplig visualisering.