En annan emigranthistoria – läsvärt ur Normkritiska samlingen

På KIB finns sedan ett par år tillbaka en Normkritisk samling på bibliotekets båda enheter. Samlingen har fokus på normbrytande och normkritiska perspektiv inom KI:s utbildningsområden, och syftar till att förebygga diskriminering och utanförskap inom högskolan och göra studenterna bättre rustade som framtida vårdgivare och utbildare. Förutom facklitteratur som tar upp diskriminering på olika grunder som klass, kön, etnicitet etc rymmer samlingen också en hel del skönlitteratur som lyfter fram och belyser dessa perspektiv.

Bland de senast anskaffade titlarna finns den hyllade romanen Swede Hollow av Ola Larsmo. Swede Hollow är namnet på den dalsänka i utkanten av St Paul i Minneapolis där svenska emigranter slog sig ner runt sekelskiftet 1800-1900 och levde i yttersta misär i ett slumområde utan vare sig elektricitet eller rinnande vatten. Det vattendrag, Phalen Creek, som rinner genom ravinen, var en smittbärande kloak, sjukdomar som difteri och kikhosta var vanliga och barnadödligheten var hög.

I centrum för berättelsen står familjen Klar från Örebro, makarna Gustaf och Anna och deras tre barn, och deras kamp för att överleva dagen. Vår hittillsvarande bild av den svenska utvandraren är till stor del präglad av Vilhelm Mobergs utvandrarsvit, men här handlar det inte om nybyggare som satte spaden i orörd mark och var framgångsrika jordbrukare, utan om fattiga arbetare som hamnade i slummen längst ner på den amerikanska samhällsstegen. De var illa sedda av såväl amerikaner som de svenskar som lyckades bättre i det nya landet.

Invånarna i Swede Hollow fick försörja sig med påhugg på verkstäder och byggen i den växande industristaden eller, som familjefadern Gustaf Klar, med att slita för usel betalning vid järnvägen som hårt trafikerad passerade precis ovanför Swede Hollow. Arbetsvillkoren var hårda, och många var de som omkom i arbetsplatsolyckor.

En del personer lyckades göra klassresan upp till Gatan ovanför ravinen. Storasyster Ellen lyckas genom målmedvetenhet och förslagenhet skaffa sig jobb som skrivbiträde på ett advokatkontor på en fin adress, och klättrar ytterligare ett pinnhål på samhällsstegen genom att gifta sig med sonen till chefen på kontoret. Skildringen av hur hon i hemlighet lyckas lära sig skriva maskin och med lånta kläder och en väl vald lögn lyckas göra intryck på den tilltänkte arbetsgivaren är lika spännande som mången deckare. Långt senare, när hon besöker Dalen igen, vill hon inte gå nära den illaluktande Phalen Creek av rädsla för att lukten ska sätta sig i hennes fina kläder.

Lika bra går det inte för lillasyster Elisabet, som är mer viljelös än storasystern men långt mer sympatisk. Genom systerns försorg får hon möjlighet att försöka sig som sömmerska på den klädfabrik där systern först får anställning, men när hon råkar ut för en arbetsplatsolycka finner arbetsgivaren för gott att avskeda henne. Hon har inte varit lika flink och läraktig som sin äldre syster och den tomma platsen måste fyllas redan nästa dag. Elisabets vandring, stödd på systerns arm, nerför alla trappstegen till de fallfärdiga brädskjulen nedanför banvallen blir bokstavligt och bildligt en reträtt tillbaka ner till slummen som hon försökt ta sig upp ifrån. Snart blir hon gravid med den man som hon uppvaktas av, de gifter sig, men när barnet är fött överger han henne för gott och hon lämnas ensam med ett barn att dra försorg om.

Det är många tragiska händelser som utspelas under berättelsens gång, men Larsmos lugna och återhållna språk gör att skildringarna blir ”skonsamma” och samtidigt desto mer drabbande. Så är exempelvis beskrivningen av dödsscenen när Gustaf dör ifrån sin Anna oändligt vacker i sin knapphet.

Men det är inte bara umbäranden och tragik som fyller sidorna. Larsmo beskriver en brokig skara människor med många minnesvärda personporträtt. En av figurerna i romanen är Ola Värmlänning, en stor och stark ung man med en likaledes stor törst. Dråplig är berättelsen om hur han tar kvällsskift på Hamms stora bryggeri, och får hjälp av en godtrogen poliskonstapel med att lasta öltunnor på en vagn och baxa den nerför backen till bryggartunneln där den ska hämtas upp tidigt nästa morgon. Men i stället för att lämna tunnorna som avtalat vid tunnelns mynning rullar han dem till bakdörren in till Halta Lottas lönnkrog, förutom en tunna som han glatt visslande bär på ryggen hem till sin egen stuga.

Fotograf: Christine Olsson
Ola Larsmo. Fotograf: Christine Olsson

Förutom att vara en lysande skildring av en familjs kamp för att överleva under miserabla omständigheter, är Ola Larsmos roman också en vacker påminnelse om att Sverige en gång var ett land som man inte flydde till utan från. Tankarna går osökt till dagens migrantströmmar, vilket nog är precis vad författaren avsett, men förutom att ge röst till människor som historien glömt, är romanen en tidlös och allmänmänsklig skildring av människans strävan efter att skapa sig en bättre tillvaro. Swede Hollow är en lågmäld, innerlig, vackert gestaltad och starkt berörande roman som lever kvar länge i minnet

Karin Niklasson Gråd

Bibliotekarie på KIB som arbetar med inköp och katalogisering av framförallt tryckta böcker och avhandlingar. Bemannar den supportfunktion som tar emot inköpsförslag på nya böcker.