Cochrane Library, en evidensbaserad databas

Tidigare här i bloggen har vi skrivit om några av våra evidensbaserade databaser: Hur hittar jag svar på kliniska frågeställningar?

En av dessa evidensbaserade databaser är Cochrane Library. Det är en databas som innehåller det som kallas Cochrane Systematic Reviews (CSR). Bakom databasen står organisationen Cochrane Collaboration som är en ideell, global och självständig organisation som hjälper vården att använda behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt. Cochrane Collaboration startades i början av 1990-talet i Oxford, UK.

The Cochrane Collaboration beskriver en Cochrane Systematic Review (CSR) så här: A systematic review attempts to identify, appraise and synthesize all the empirical evidence that meets pre-specified eligibility criteria to answer a given research question.

Arbetet bakom varje CSR är omfattande och många timmar läggs ner av experter inom området, oftast på ideell basis. Instruktionerna för hur man gör en CSR är noggranna och allt finns dokumenterat i en omfångsrik handbok: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Här beskrivs i detalj processen med att sammanställa en CSR, och se till att den kontinuerligt hålls uppdaterad, för att säkerställa tillförlitligheten. 

En mycket viktig del i arbetsprocessen är de sökningar som görs för att hitta all relevant litteratur. Dessa ska enligt Cochrane Collaboration helst göras av en informationsspecialist eller bibliotekarie. Sökningarna ska göras i flera olika databaser, det räcker inte med enbart Medline/Pubmed. Målet är att om möjligt fånga alla relevanta studier, helst randomiserade, samtidigt som antalet icke relevanta blir så få som möjligt. Mer information om detta finns i kapitel 2:4.

Cochrane Library är en liten databas, i augusti 2019 finns cirka 8 700 CSR. Varje översikt är dock omfångsrik och kan sammanfatta kunskapsläget baserat på ibland upp till 150 olika artiklar/studier. Vi kan jämföra med Pubmed som innehåller drygt 29 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar och som varje vecka ökar med cirka 17 000 nya referenser. Med detta i åtanke är Cochrane Library en utmärkt databas att starta sina sökningar i; vad är redan gjort, finns min frågeställning redan sammanfattad?

En sökstrategi i Cochrane Library är också oftast enkel, man behöver inte vara så avancerad med tanke på hur mycket mindre databasen är, jämfört med till exempel PubMed. Man ska dock komma ihåg att Cochrane Library består av sju olika deldatabaser, där Trials är en av dessa sju deldatabaser. Trials består av alla de studier som ingår i alla de Cochrane Systematic Reviews som finns i Cochrane Library, och är en omfattande databas.

I maj 2017 startade Cochrane Sweden, som är en filial till Nordic Cochrane Centre, vars huvudsäte ligger i Köpenhamn. Cochrane Sweden välkomnar varmt allt engagemang och arbete i organisationen!

Många som arbetar inom sjukvården väljer kanske i första hand Cochrane Collaborations svenska systerorganisation SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, om man vill medverka i olika utvärderingar och översikter. SBU:s arbetsmetod bygger på den systematiska utvärderingsmetodik som utarbetats inom Cochrane Collaboration. SBU publicerar bland annat omfattande utvärderingar av vården (SBU Utvärderar) som kan jämföras med CSR.

Se exempel på en Cochrane Systematic Review som en KI-forskare gjort, och där sökningar gjorts av bibliotekarier vid Karolinska Universitetssjukhusets bibliotek samt Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket: Exercise training for adults with chronic kidney disease, by Heiwe S, Jacobson SH.

(Detta blogginlägg publicerades ursprungligen 2013 men har uppdaterats och faktagranskats.)

Susanne Gustafsson (tjl.)

Bibliotekarie på KIB som träffar många av våra studenter och doktorander, både i undervisning och handledning.